Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme adoptívnych rodičov pre indické deti. Zapoj sa

pridal: charita | dátum: 9. augusta 2017 | kategória: India

Našu pomoc pre indické dievčatá a chlapcov postupne rozširujeme. Chudobou sú v Indii zasiahnuté milióny ľudí. Mnoho indických detí stále trpí podvýživou a ostáva osamotených v extrémne ťažkých podmienkach. Sme preto vďační všetkým vám, ktorí sa angažujete a zapájate do pomoci. Medzi indické žiačky, ktorým pomohli adoptívni rodičia, patrí aj Raksandha. Zo sociálneho centra pre mladých, s ktorým spolupracujeme vo Vamanjoor, nám o nej pracovníci napísali:

„Raksandha pochádzala z neúplnej rodiny. Otec rodinu opustil a mama sa starala o dieťa sama. Nemali ani vlastný príbytok, žili v malom domčeku so starými rodičmi. Sociálna a ekonomická situácia celej rodiny bola veľmi ťažká. Stará mama bola čiastočne ochrnutá a jej zdravotný stav nebol dobrý. Mama Amitha pracovala v malom obchodíku, aby zarobila aspoň minimálne financie pre obživu seba, svojej dcéry i starých rodičov. Jej mesačný príjem bol okolo desať eur. To však nestačilo na pokrytie všetkých výdavkov domácnosti, na lieky, a na zabezpečenie štúdia pre dcéru. Z tohto dôvodu sme Raksandhu zaradili do projektu Adopcia na diaľku® spolu s ďalšími deťmi z chudobných rodín.

Vďaka pomoci slovenských darcov sme mohli Raksandhe uhradiť školské poplatky a zabezpečiť školské pomôcky. Mohla sa tak vzdelávať s ostatnými žiakmi. V štúdiu sa jej darilo dobre, bola veľmi aktívnou žiačkou. Zo školských predmetov mala rada jazyk kanada a veľmi rada spievala. Doma sa zapájala do všetkých prác a pomáhala matke so starostlivosťou o domácnosť a o starých rodičov. Vďaka Slovenskej katolíckej charite prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® a vďaka pravidelnej pomoci adoptívnych darcov, dostala Raksandha možnosť chodiť do školy a tým aj šancu na lepšie budúcnosť. V našom mene, aj v mene jej mamy, ďakujeme všetkým vám za vašu láskavú pomoc.“

Indické dievčatá a chlapcov, ktorí pochádzajú z podobných rodín, zaraďujeme do Adopcie na diaľku® naďalej. Staň sa adoptívnym rodičom indickému dieťaťu aj ty. Podáš tak pomocnú ruku tým najnúdznejším, ktorí bez pomoci dobrodincov nemajú možnosť zmeniť svoju neúnosnú situáciu. Prihlásiť sa môžeš priamo cez našu webovú stránku, alebo si vyžiadaj prihlášku e-mailom: adopcianadialku.india@charita.sk , kontaktná osoba: Mária Takáčová, projektová koordinátorka. Okrem jednotlivcov sa do projektu môžu prihlásiť aj kresťanské alebo farské spoločenstvá. V takomto prípade je potrebné, aby sa spoločenstvo dohodlo, kto bude kontaktná osoba, ktorá zastúpi celý kolektív pri komunikácii s nami. Za akúkoľvek pomoc pre chudobné indické deti, či už v podobe prihlásenia sa do projektu, alebo formou propagácie medzi známymi alebo vo farnosti, úprimne ďakujeme.