Aktuality

Čo máme nové?

Felcy svoju šancu vzdelávať sa využila. V škole mala rada čítanie a jazyk kannada

pridal: charita | dátum: 11. júla 2017 | kategória: India

Jedným z podporovaných detí, ktoré boli do nášho projektu zaradené, je indické dievča Felcy. Felcy bola do projektu Adopcia na diaľku® zapojená osem rokov. V čase zaradenia do adopcie mala desať rokov a navštevovala piatu triedu. Jej rodičia a ich tri deti žili vo veľkej chudobe a ich sociálna a ekonomická situácia bola veľmi náročná. Mama pracovala v domácnosti a otec ako tesár. Vďaka pravidelnej podpore zo Slovenska mohla napriek tomu, že rodina bola v núdzi, dokončiť základné vzdelanie a tiež sa zúčastňovať aj ďalších vzdelávacích programov. Účasť v projekte ukončila vo veku 18 rokov. Nešla pracovať, pretože jej sestra Frida ochorela a tak sa o ňu ostala doma starať. Veríme však, že vďaka certifikátom o vzdelaní a zručnostiam, ktoré nadobudla, sa v budúcnosti zamestná. V poďakovaní za podporu Felcy nám pracovníci z centra v Honavare, s ktorými spolupracujeme, napísali: „Ďakujeme adoptívnym rodičom za pomoc a angažovanosť pre Felcy. Vďaka Vám mohla Felcy študovať a rozvíjať sa aj napriek tomu, že jej rodina žila vo veľkej biede. Felcy dostala príležitosť zúčastňovať sa študijných programov, ako aj programov zameraných na celkový rozvoj detí. Mohla chodiť do školy a učiť sa spolu so svojimi rovesníkmi. Vďaka podpore cez Adopciu na diaľku® zažila letné tábory a navštevovala detský klub.

Felcy bola veľmi aktívna v triede počas vyučovania a takisto aj pri voľnočasových činnostiach. Rada sa do všetkého zapájala. K jej obľúbeným predmetom patrilo čítanie a jazyk kanada (jeden z jazykov, ktorý sa používa v Indii). Pravidelná pomoc od adoptívnych rodičov nám umožnila pre Felcy zabezpečiť učebnice, písacie potreby, zošity, školskú uniformu, školskú tašku ako aj vianočný darček. Tiež sme mohli uhradiť poplatky spojené s jej štúdiom. Jej rodičia, ako i my, sme veľmi vďační za vašu pomoc.“ Do Adopcie na diaľku® zapájame indické deti, ktoré sú z chudobných rodín aj naďalej. Staň sa adoptívnym rodičom pre indické dieťa aj ty. Môžeš tak zmeniť celý jeho život a dať mu šancu chodiť do školy spolu s jeho rovesníkmi.

Prihlášku si môžeš vyžiadať e-mailom: adopcianadialku.india@charita.sk, kontaktná osoba M. Takáčová, alebo sa prihlás priamo cez našu webovú stránku: www.adopcianadialku.sk . Za tvoju pomoc núdznym deťom ďakujeme. Informácie o našich aktivitách nájdeš aj na facebooku.