Aktuality

Čo máme nové?

Esperancia a Roosly študujú na vysokej škole

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2022 | kategória: Haiti

Haiti je kvôli dlhodobej krízovej politicko-ekonomickej situácii, ktorú navyše sužujú ničivé zemetrasenia, hurikány a búrky, považované za jednu z najchudobnejších krajín Južnej Ameriky. Väčšina ľudí sa živí poľnohospodárstvom a pestujú plodiny, ktoré ledva vystačia na vlastnú obživu. Mnoho rodín by bez pomoci nebolo schopných zabezpečiť si základné potreby. Aby deti mohli chodiť do školy, potrebujú jedlo, školské pomôcky, učebnice, uniformy či topánky.

Chceli by sme všetkých povzbudiť a potešiť šťastným príbehom dvoch haitských dievčat, Esperancie Jean Simon a Roosly Thai – Smude Salah. Vďaka darcom zo Slovenska boli schopné vystúpiť z bludného kruhu chudoby a posunúť sa o niečo bližšie k vytúženému povolaniu. Lepšia životná situácia im dovolila byť aj oporou svojim rodinám.

Esperancia Jean Simon

Esperancia pochádza z veľmi chudobnej rodiny. Rodičia preto neboli schopní pre dievča zabezpečiť prístup k pravidelnej strave ani k vzdelaniu. V roku 2013 sa však zapojila na ďalších sedem rokov do nášho projektu a nedávno sa nám zdôverila: „Stabilita a prístup ku vzdelaniu boli vždy súčasť mojich snov a nikdy som si nemyslela, že sa stanú skutočnosťou, pokým som v roku 2013 nevstúpila do projektu Adopcia na diaľku®. Skutočne, vďaka vašej podpore som získala prístup ku vzdelaniu v čase, keď som žila v sociálnej neistote. Navždy vám budem vďačná.“

Esperancia úspešne ukončila vzdelávanie bakalárskym titulom. Momentálne je vysokoškolskou študentkou cestovného ruchu a seba a svoju rodinu podporuje aj vďaka práci v knižnici. Chce získať štipendium na zahraničnú vysokú školu a po jej dokončení sa vrátiť do svojej komunity a pomáhať deťom ako ona získať vzdelanie.

Roosly Thai – Smude Salah

Roosly taktiež pochádza z veľmi chudobnej rodiny, ktorá nebola schopná zabezpečiť pre dievča základné potreby. „Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® som dostala šancu na vzdelanie. Vďaka finančným darom som študentkou na vysokej škole. Mám slušnú prácu, dokážem nasýtiť celú moju rodinu a ešte aj pomôcť blízkym, ktorí stále žijú v chudobe. Som za všetko nesmierne vďačná.“

Roosly ukončila svoje štúdium s jedným z najlepších priemerov a získala bakalársky titul. Momentálne, tak ako Esperancia, študuje cestovný ruch na vysokej škole. Jej snom je vyštudovať medicínu a poskytovať zdravotnícku starostlivosť najchudobnejším deťom a rodinám.

Tešíme sa z úspechu oboch dievčat. Zároveň chceme poďakovať našim darcom a prizvať nových na pomoc konkrétnemu dieťaťu vo svete. Ako sa píše v Biblii: Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.“ (2Kor 9,8)