Elementor #19932

Keď sa známy taliansky misionár Salvatore Guerrera stretol pred rokmi so zanieteným slovenským rímskokatolíckym kňazom Benjamínom Kosnáčom, začali sa diať v diecéze Kahama veľké veci. Postupne sa tu s podporou Slovákov mení životná úroveň tamojších obyvateľov k lepšiemu. Vybudovali tu:

• funkčnú, osemdesiat metrov hlbokú studňu,

• altánok, ktorý deťom poskytuje útočisko pred páľavou,

• jednoduchú izbičku pre učiteľa a niekoľko školských tried.

Ciele a aktivity centra

Našou ambíciou je dobudovať kompletnú základnú školu sv. Krištofa. Zatiaľ funguje predškolská príprava, takzvaný nultý ročník, ktorý navštevuje toho času takmer sto detí. Tie by mali v budúcom roku nastúpiť už do prvého ročníka základnej školy, ktorá je vo výstavbe. Pomôžte s nami budúcim prváčikom, aby mali nielen čo jesť, piť a na čom spať, ale aby sa mohli naučiť, ako žiť lepšie.

Salvatore Guerrera, riaditeľ centra
Salvatore Guererra je rímskokatolícky kňaz. Pochádza z Talianska, konkrétne zo Sicílie. V Tanzánii pôsobí už dvadsaťtri rokov. Je legendou. S pomocou dobrodincov zo Slovenska a z Európy vybudoval v diecéze Kahama viacero škôl, kostolov, farských centier a dal vyvŕtať desiatky studní. Za svoju obetavú charitatívnu činnosť dostal najvyššie štátne vyznamenanie Tanzánie. Jeho príbeh je zaujímavý. Ako mladík mal skúsenosť s výtržníctvom aj so sicílskou mafiou. Keď videl, ako jeho rovesníci, ktorí sa dali na zlé chodníčky, postupne prichádzajú o život v násilných šarvátkach, kvôli drogám a alkoholu, pýtal sa, aká je jeho cesta. Boh mu ukázal, že má srdce misionára a to ho zaviedlo až do tejto východoafrickej krajiny. Od začiatku svojej misie žil medzi domácimi, ich spôsobom života. Ako sa píše v Evanjeliu, plakal s plačúcimi, radoval sa s radujúcimi. V preklade to znamená, že žil v chudobnej chatrči, často nemal čo jesť a pil kalnú vodu z miestnych studní.

Sukamahela leží v centre Tanzánie. Je to najnehostenejší a najchudobnejší kút tejto krajiny.

Ciele a aktivity centra

Sukamahela je úzko spätá so Slovenskom. Rímskokatolícky kňaz Peter Majerník tu buduje prvé pútnické miesto v Tanzánii. Je to centrum zasvätené Panne Márii Kráľovnej pokoja. Jeho súčasťou je obrovský majestátny chrám, krížová cesta a fara. Má tu vyrásť kláštor sestier Svätého Jozefa a tiež priemyselná škola. V Sukamahele je škola, do ktorej chodí približne 900 detí. Mnohé z nich nemajú zabezpečené ani základné potreby – hygienu, jedlo, dostupnú zdravotnú starostlivosť. Cieľom v tejto škole je, okrem zabezpečenia základných potrieb, aj podporiť rozvoj jednotlivých detí a spôsoby ich výučby. Vzhľadom na slabé materiálne a personálne zabezpečenie (len 8 učiteľov v celej škole) je priam nevyhnutné upriamiť pomoc týmto smerom.

Peter Majerník, riaditeľ centra
Tento rímskokatolícky kňaz pochádzajúci z východného Slovenska pôsobí v Tanzánii už desať rokov. Päť rokov žil a pomáhal v chudobnej štvrti mesta Mwanza. Následne ho miestny biskup vyzval, aby vybudoval prvé pútnické miesto v Tanzánii v geografickom centre krajiny. Misionár Peter Majerník sa tejto úlohy zhostil s východniarskym entuziazmom a po piatich rokoch sem prúdia davy pútnikov z celej Tanzánie. Jeho misia je náročná a nebezpečná. Ako misionára ho na tomto mieste neohrozuje iba divá zver, hmyz či parazity, ale aj miestne gangy. Ako farár má na starosti aj leprosárium (dedinu, kde žijú ľudia s leprou). Omše slúži aj na odľahlých a ťažko dostupných miestach, kam nechodia ani miestni kňazi. Aktívne sa zúčastňuje na chode základnej školy, kde dbá na katolícku výchovu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Template is not defined.
Template is not defined.
Template is not defined.