Aktuality

Čo máme nové?

Doučovanie v Centre Gift of Love

pridal: charita | dátum: 26. júna 2019 | kategória: Uganda

V centre Gift of Love, ktoré sa nachádza v Adjumani na severe Ugandy, žije tu 53 HIV pozitívnych detí. Všetky sú zapojené v našom projekte Adopcia na diaľku®. 

Do tohto centra chodia pravidelne dobrovoľníčky zo Slovenska, pomáhajú tu pri prevádzke a rôznych úkonoch, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie. Rovnako pomáhajú aj našim sociálnym pracovníkom pri výjazdoch do terénu a doučujú deti v centre. Tie si doučovania veľmi obľúbili. Mávajú ich každé poobedie po škole – preberajú na nich aktuálne učivo a robia si domáce úlohy.  Každým dňom si zlepšujú výslovnosť anglických slovíčok a už je aj počuť ich zlepšenie.  Rovnako sa im ľahšie počíta matematika, s ktorou sa museli viacej zoznámiť aj naše dobrovoľníčky, keďže v Ugande majú úplne iné postupy delenia čísiel ako na Slovensku.

Sme veľmi radi, že centrum Gift of Love je okrem svojej činnosti  aj našim partnerom pri podpore štúdia vyše 600 chudobných detí v Ugande.

Patricia pri tabuli rozmýšľa ako sa píše číslo 5 po anglicky

Patricia pri tabuli rozmýšľa ako sa píše číslo 5 po anglicky