Aktuality

Čo máme nové?

Diktáty či násobilka: Ako to šlo tebe?

pridal: charita | dátum: 20. februára 2017 | kategória: Ukrajina

Všetci si pamätáme zo školy najviac asi tie predmety, ktoré sme mali najradšej, alebo naopak tie, ktoré nás najviac trápili. Diktát, či malá alebo aj veľká násobilka trápi veľa deti aj dnes.

Tak ako na Slovensku, aj na Ukrajine. Mnohým z nás pomáhali s učením rodičia, starší súrodenci, či spolužiaci. Na Ukrajine však primerané rodinné zázemie nemá každé dieťa, a často ani deti, ktoré sú iba na prvom stupni základnej školy, nemajú nikoho, kto by im s učením pomohol. Domáce úlohy sa tak stávajú bremenom a traumou. Brzdia vzdelávanie a rozvoj dieťaťa, ktoré sa na vyučovanie samo nevie pripraviť a v jeho okolí nie je nik, kto by mu podal pomocnú ruku. Takáto situácia vedia často ukrajinské deti k záškoláctvu a k rizikovému správaniu. Mnohé trávia viac času na ulici ako doma, či v škole. Nechcú byť v triede konfrontované s tým, že nemajú úlohu, nepoznajú dostatočne abecedu a tak pri čítaní kokcú, alebo nevedia, koľko je dva krát dva. Áno, ani to nie je samozrejmosť. Deti v Kolomyji dostali vďaka pracovníkom charitného sociálneho centra šancu, aby nemuseli skončiť ako záškoláci, či prepadnúť z akéhokoľvek predmetu. Každý deň sa im venujú pedagogickí a sociálni pracovníci, ktorí im s prípravou do školy pravidelne pomáhajú. Deti zo sociálne slabých a krízových rodín našli v tomto centre  odborné i ľudské zázemie, aké by mali mať v rodine. Realita rodín je na Ukrajine veľmi ťažká. Rodiny bojujú o prežitie, zlé sociálne a ekonomické pomery prinášajú problémy, ktoré mnoho rodín nie je schopných adekvátne riešiť. Pod váhou existenčných problémov sa mnohé rodiny rozpadajú a na ťažkosti a konflikty rodičov doplácajú najmä deti. Muži často svoje rodiny opúšťajú a zodpovednosť za živobytie a výchovu detí ostáva na matke. Takýmto rodinám, matkám i deťom podáva pomocnú ruku charitné sociálne centrum v Kolomyji.  Ako je vidieť aj na fotografiách, doučovanie a spoločný čas prinášajú dobrú náladu i dobré výsledky. A keď sa podarí nakresliť pekný obrázok, nechýba ani úprimná detská radosť. Tvoja podpora prináša ukrajinským deťom, ktoré sú v núdzi bezpečné prostredie, odbornú pomoc a nádej na šťastné detstvo napriek rozpadu rodiny a strate najbližších. Ďakujeme, že sa angažuješ.