Aktuality

Čo máme nové?

Daruj detstvo, daruješ nádej

pridal: charita | dátum: 28. marca 2017 | kategória: India

Medzinárodná organizácia práce odhaduje, že do vykonávania detskej práce je stále zapojených až 168 miliónov detí.

India je krajinou, kde medzi hlavné zdroje obživy patrí poľnohospodárstvo. Z celosvetového hľadiska sa až 60% detskej práce, ktorú vykonávajú chlapci a dievčatá vo veku 5-17 rokov, týka poľnohospodárskych činností. Veľkým negatívom, ktoré detskú prácu sprevádza práve v oblasti poľnohospodárstva je to, že do práce sú v tomto odvetí zapájané deti už od útleho detstva. Často sú to deti vo veku päť až sedem rokov. Musia tvrdo pracovať, aby prežili, a aby prežila aj ich rodina. K prostriedkom, ktoré pomáhajú eliminovať detskú prácu, patrí vzdelávanie. V Indii má štúdium a získanie vysvedčenia, či diplomu vysokú hodnotu. V tejto krajine máme aktuálne do projektu Adopcia na diaľku® zapojených viac ako 1 140 chudobných detí, ktoré dostali vďaka vám šancu chodiť do školy. Škola im okrem vzdelávania umožňuje rozvíjať i svoje talenty, a deti môžu tak zažiť aspoň pár chvíľ normálneho detstva.

Zapoj sa do pomoci pre indické deti aj ty. Darovaním 15 Eur mesačne  daruješ konkrétnemu indickému dievčaťu či chlapcovi vzdelanie a detstvo, a tým aj nádej na kvalitnejší život. Ak sa nemôžeš zapojiť do projektu, zdieľaj text a pomôž im takýmto spôsobom. Za tvoju pomoc ďakujeme.