Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme za vašu pomoc a želáme šťastný rok 2018

pridal: wp-dev | dátum: 1. januára 2018 | kategória: Zo sveta

Dobro, ktoré ste preukázali deťom v núdzi v uplynulom roku, ostáva v príbehu každého jedného z nich. Zmenili ste život viac ako 3 035 deťom a mladým ľuďom v rôznych kútoch sveta. India, Albánsko, Haiti, Kazachstan, Uganda, Vietnam a Ukrajina sú krajinami, v ktorých núdzne deti zažili, že v jednej maličkej krajine Európy, a to na našom Slovensku, na ne niekto myslel. Svoj záujem o blížneho ste vy, adoptívni rodičia a dobrodinci, prejavili konkrétnou angažovanosťou a podaním pomocnej ruky. Váš dar zmenil život konkrétnemu dievčatku, či chlapcovi, alebo stredoškolskému, či vysokoškolskému študentovi. Váš dar mení život týmto deťom a študentom i naďalej. Dobro, ktoré vďaka vám zažili, či už v podobe možnosti vzdelávať sa, alebo v podobe teplého jedla, či pitnej vody, ostáva v ich príbehu i ako nádej a viera v dobro. Vďaka vašej podpore zažili a zažívajú to, že ich život niekoho zaujíma, že nie sú ponechaní extrémnej chudobe a sociálnemu vylúčeniu navždy.

Ďakujeme za vašu pomoc v uplynulom roku, ktorú ste nezištne preukázali viac ako 3 035 deťom a mladým. Želáme vám zároveň, nech je rok 2018 naplnený láskou, pokojom a porozumením. Všetkým vám, našim priateľom, darcom, dobrodincom, sympatizantom: Požehnaný a šťastný rok 2018!