Aktuality

Čo máme nové?

Čo všetko zabezpečuje Julious a jeho kolegovia

pridal: charita | dátum: 21. júna 2021 | kategória: Uganda

Cez projekt Adopcia na diaľku® pomáhame deťom v Ugande od roku 2013 a aktuálne spoločne podporujeme už viac ako 1 700 detí. Vďaka záujmu a dobrému srdcu Slovákov a Sloveniek postupne naše pôsobenie v tejto krajine aj naďalej rozširujeme. Veľké úsilie do toho vkladá aj Julious s ďalšími miestnymi pracovníkmi.

Vďaka podpore zo Slovenska majú deti šancu na vzdelanie, lepšiu výživu a v prípade potreby aj možnosť zdravotnej starostlivosti. Nešlo by to bez pomoci adoptívnych rodičov na diaľku a ani bez spolupráce s našimi partnerskými organizáciami. Denne sú v teréne ich sociálni pracovníci a zdravotné sestry. Zabezpečujú tak pravidelný kontakt s deťmi, rodinami a školami.

Čo všetko však patrí k ich práci? Jeden z našich spolupracovníkov v ugandskom Adjumani, sociálny pracovník Julious Manga, nám napísal: „Na začiatku, po otvorení škôl, sme spolu s ďalšími spolupracovníkmi navštívili všetky školy. Uisťovali sme sa, či všetky deti zapojené do Adopcie na diaľku® nastúpili. Komunikujeme tiež  s riaditeľmi škôl a pedagogickými pracovníkmi o momentálnej situácii a aktuálnej štruktúre školských poplatkov. Okrem toho registrujeme nové deti do projektu Adopcia na diaľku®, vypĺňame príslušné formuláre a zabezpečujme kompletné materiály o každom novom dieťati. Následne posielame všetko potrebné na Slovensko. Priebežne tiež zabezpečujeme chlapcom a dievčatám distribúciu školských materiálov ako sú učebnice, zošity, perá, ceruzky či pravítka, jednoducho, všetky potrebné školské pomôcky. Takisto navštevujeme pravidelne núdzne rodiny, realizujeme monitoring domácností, ich sociálnej a ekonomickej situácie. V priebehu roka koordinujeme distribúciu potravinovej pomoci pre najzraniteľnejšie rodiny.“

Sociálni pracovníci tiež zabezpečujú zber všetkých materiálov o deťoch pre konkrétne správy, ktoré každý rok rozposielame adoptívnym rodičom. Pripravujú aj súhrnné správy o realizovaných aktivitách, ako aj vyúčtovania finančných darov a všetku príslušnú administratívu.

Sme vďační všetkým spolupracovníkom, ktorí realizujú potrebné aktivity priamo v teréne. Bez nich by kvalitná podpora vzdelávania detí nebola možná. Aj vďaka ich každodennému úsiliu, často v náročných podmienkach, pomáhame dnes toľkým ugandským dievčatám a chlapcom.

Autorka článku: Alena Dostálová, Miroslava Knapíková