Aktuality

Čo máme nové?

Chlapci v Bortnykoch sa pustia do vedy a poznania – Bortnyky, Ukrajina

pridal: charita | dátum: 25. októbra 2015 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Rozšíriť knižnicu a zlepšiť možnosti vzdelávania v detskom domove v Bortnykoch
Podporené sumou: 1000 €
Centrum: Detský domov Živá perla pre chlapcov – Bortnyky, UkrajinaDátum: 2015

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

V rámci ďalšej podpory detského domova v Bortnykoch sme venovali veľký príspevok do knižnice, ktorú chlapci využívajú počas vyučovania a majú do nej prístup aj vo svojom voľnom čase. Do knižnice pribudli knihy s najrôznejšou tematikou, od príbehov a rozprávok až po náučné knihy a učebnice. Okrem kníh bol kúpený aj mikroskop, vďaka ktorému môžu miestne deti spoznávať svet z úplne inej perspektívy. Hneď po prijatí, deti prezreli všetky knihy a zapísali ich do knižničnej evidencie. Veríme, že nová knižnica pomôže chlapcom z detského domova v rozširovaní ich obzorov, že v nej nájdu potrebné poznatky a aj inšpiratívne príbehy. Nič z toho by ale nebolo možné bez Vás a Vašich príspevkov.


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.