Aktuality

Čo máme nové?

Charita z Kolomyje ďakuje slovenským darcom za pomoc

pridal: charita | dátum: 2. januára 2017 | kategória: Ukrajina

V uplynulom roku sme začali na Ukrajine spoluprácu aj s Charitou Kolomyjsko-Černiveckej eparchie (diecézy), ktorá sa okrem iných aktivít venuje i pomoci núdznym a chudobným deťom.

Vďaka vám sa nám do Adopcie na diaľku® podarilo z oblasti Kolomyje doposiaľ zapojiť 70 detí. Kolomyjská Charita za vašu pomoc ďakuje:

„Ukončujúc rok 2016 by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali a ktorí pomáhali našej Charite: pracovníkom, dobrovoľníkom, darcom, dobrodincom. Tvorme dobro spoločne!“

My sa pripájame a úprimne ďakujeme za vašu pomoc ukrajinským deťom.