Aktuality

Čo máme nové?

Charita je blízko pri človeku aj v Indii

pridal: charita | dátum: 11. decembra 2017 | kategória: India

Medzi naše spolupracovníčky v Indii patrí aj sestra Veera Monis. Pôsobí v provincii Udupi a spolupracuje s diecéznou organizáciou pre sociálny rozvoj. S diecéznymi kňazmi, rehoľnými sestrami i laikmi sa spoločne angažujú pre zlepšenie situácie chudobných rodín a detí. Z Udupi sme dostali správu, v ktorej nám výkonný riaditeľ organizácie pre sociálny rozvoj, fr. Reginaldo Pinto napísal:

 „Neúnavne sa snažíme pomáhať najmä deťom a chudobným skupinám obyvateľstva. Vďaka projektu Adopcia na diaľku® môže chodiť 109 indických detí do školy. Za projekt Adopcia na diaľku® u nás zodpovedá sestra Veera Monis, ktorá vynakladá enormné úsilie pre zlepšenie života našich chudobných detí. Vďaka jej angažovanosti, a najmä vďaka pravidelnej podpore slovenských darcov, sme pre týchto 109 chlapcov a dievčat  mohli aj tento rok zakúpiť školské uniformy, oblečenie aj školské pomôcky. „

Chudoba indických detí je veľká a našu pomoc pre najnúdznejších v tejto krajine rozširujeme. Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku a daruj detstvo, vzdelanie a tak i budúcnosť konkrétnemu dievčaťu, či chlapcovi z Indie. Tvojich 15 eur mesačne môže priniesť nádej tam, kde núdzni bez pomoci druhého človeka nemajú šancu zmeniť svoj život. Chudoba indických detí sa nás dotýka. Slovenská katolícka charita je blízko pri človeku aj v Indii. Cez Adopciu na diaľku® podávame pomocnú ruku v tejto krajine najzraniteľnejším. Prihlás sa do projektu aj ty a podaj pomocnú ruku indickým deťom spolu s nami.

Prihlásiť sa môžeš priamo TUZa akúkoľvek formu podpory pre indické deti ďakujeme. Pomôcť môžeš aj zdieľaním textov nafacebooku, modlitbami za naše poslanie, či propagáciou nášho projektu medzi svojimi priateľmi alebo vo svojom spoločenstve. Ďakujeme!