Aktuality

Čo máme nové?

Caritas Vietnam organizuje vzdelávacie kurzy pre učiteľov

pridal: charita | dátum: 16. augusta 2018 | kategória: Vietnam

Vzdelávací kurz pre učiteľov škôl, ktorý organizuje Caritas Vietnam, je už tradíciou. Aj tento rok sa uskutočnil v Hočiminovom meste, na prelome júna a júla, ihneď po skončení školského roka. Kurzu sa zúčastnili učitelia zo škôl z celého Vietnamu, ktoré podporuje Caritas Vietnam a tiež projekt Slovenskej katolíckej charity, Adopcia na diaľku®.

„Kurzu sa zúčastnilo takmer 50 učiteľov a celý kurz sa niesol v témach ‚psychofyziológia detí v puberte‘ a ‚prevencia násilia v školách‘. Veľké množstvo našich detí, ktoré sú zapojené v projekte, sú tínedžeri. V tomto veku sa násilie v školách vyskytuje veľmi často a preto sa nám tieto témy zdali byť aktuálne a mali by byť diskutované. Učitelia získali určité zručnosti a vedomosti o aktuálnych problémoch v spoločnosti s nádejou  odovzdať ich našim deťom. Násilie a šikanovanie sa zo spoločnosti odstraňuje veľmi ťažko, ale dá sa im predísť. Deti by už v predpubertálnom veku mali byť oboznámené s tým, aký to môže mať dopad na ich okolie“, vyjadril sa náš projektový koordinátor a organizátor vzdelávacieho kurzu, o. Paul Le Phuoc Thien.

Šikanovanie a násilie v školách nie je aktuálnou témou len vo Vietname. Stretávame sa s ňou po celom svete. V dnešnej dobe sa so šikanovaním stretlo nie menej ako 30% detí. Problémom sú zlé vzťahy medzi deťmi, neovládanie emócií deťmi a najmä nedostatočná kontrola zo strany dospelých. Deti, rodičia a učitelia by mali byť viac informovaní o možnostiach riešenia tohto problému a spoločne mu predchádzať. Nás veľmi teší, že Caritas Vietnam myslí aj na takéto problémy a organizuje tréningové a vzdelávacie kurzy, ktoré môžu zlepšiť situáciu žiakov na školách.  Na záver o. Paul Le Phuoc Thien dodal: „Myslím si, že kurz splnil svoj účel. Pre učiteľov bol veľmi zaujímavý a poučný, a preto ho budeme organizovať každý rok.“  

Ďalšie informácie a fotografie o našej pomoci v spolupráci s Caritas Vietnam nájdete aj v časti Malé projekty.

Fotografie zo vzdelávacieho kurzu: