Aktuality

Čo máme nové?

Byť učiteľkou je poslanie

pridal: charita | dátum: 2. augusta 2018 | kategória: Uganda

Učiteľské povolanie je veľmi náročné, ale aj krásne. Platí to ako u nás, tak aj v Ugande. Medzi ugandské školy, s ktorými spolupracujeme, patrí aj škola Cesia Central. Prinášame vám rozhovor s pani učiteľkou Gladys, ktorá na tejto škole vyučuje niekoľko predmetov.

Ako dlho učíte na škole?

Začala som učiť hneď po vyštudovaní vysokej školy. Najprv som učila  štyri roky v materskej škole a teraz je to pätnásť rokov, čo učím na základnej škole.

Akú ste mali motiváciu stať sa učiteľkou?

Učiteľkou som chcela byť už od malička. Rada som chodila do školy a venovala sa štúdiu. Obdivovala som svojich učiteľov, ale aj sa na nich hnevala. Robili skvelú robotu, ale niekde v mojom srdci som vedela, že sa dá robiť viac. Po strednej škole som sa rozhodla ísť študovať za učiteľku. Chcela som dať deťom „to viac“. Zistila som, že to nie je také jednoduché, ale snažím sa naučiť “dávať viac“. Viete, byť učiteľkou je pre mňa poslanie.

Aký predmet učíte?

Učím anglický jazyk a literatúru a ešte vyučujem v jednej triede dejepis.

Koľko detí mávate na v triede?

Každý deň iný počet (úsmev). V triedach mávam okolo 90 až 100 detí. Tento počet sa často mení. Niektoré deti do školy neprídu, pretože ich nepustia rodičia. Keď príde obdobie zberu úrody, je v triedach najmenej detí.

Aká je spolupráca s rodičmi?

S rodičmi sa často nestretávame. Je náročné byť s nimi v kontakte pri toľkých deťoch. Mávame pravidelné stretnutia rodičov a žiakov. Riešime tam problémy školy, správanie detí, požiadavky rodičov. Všetko, čo potrebujeme s nimi  prediskutovať.

Chodia deti do školy rady?

Áno, chodia. Myslím, že sa do školy tešia. Je to miesto, kde sú so svojimi kamarátmi. Naučia sa niečo nové, ale aj nedávajú pozor a vyrušujú. Sú to deti (smiech).

Máte dostatok pomôcok a učebníc na Vašich hodinách?

Učebníc nikdy nie je dosť. Ale je to lepšie, ako to bolo v minulosti. Teraz sme vďaka Vašej pomoci dostali nové učebnice, edukačné plagáty, mapy, rysovacie potreby a iný materiál. Bude sa nám učiť lepšie.

Čo by ste odkázali darcom zo Slovenska?

Ďakujem, že veríte našim deťom a pomáhate im prehlbovať vedomosti. Tešíme sa, že na Slovensku sú takí dobrí ľudia.

Ďakujeme pani učiteľke Gladys za rozhovor. Prajeme jej veľa úspechov v jej poslaní a želáme veľa trpezlivosti a nadšenia pri vzdelávaní ugandských detí.