Aktuality

Čo máme nové?

Bez vody nie je život

pridal: charita | dátum: 18. septembra 2017 | kategória: Iné

V uplynulých septembrových dňoch sa uskutočnilo zaujímavé a podnetné podujatie s názvom „Bez vody nie je život“. Podujatie zastrešovala Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO). Do podujatia sa zapojila aj Slovenská katolícka charita, ktorá je členom PMVRO.  Aktivity súvisiace s rovnomennou kampaňou boli realizované v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Symbolom kampane sa stala veľká nafukovacia žltá bandaska pripomínajúca bandasku, akú nosia dlhé kilometre milióny žien a dievčat v subsaharskej Afrike.

Podľa OSN prejdú dospelí, či deti v Afrike dennodenne niekoľko kilometrov, aby zadovážili zopár litrov vody na prežitie, alebo na pranie. Vodu pre domácnosti zabezpečujú najmä ženy a dievčatá. Prichádzajú tak často o zdravie, nemôžu sa zúčastňovať výučby v škole , či iných aktivít, vďaka ktorým by sa vzdelávali alebo rozvíjali.

Problematika nedostatku pitnej vody sa týka aj nášho projektu. Nedostatok pitnej vody je veľkým problémom ugandských, či haitských rodín a detí. Okrem podpory vzdelávania, má účasť detí na vyučovaní v škole ďalšie veľké pozitívum. Školy sa snažia počas vyučovania zabezpečiť pre deti okrem teplej stravy aj pitnú vodu. Časť financií je použitá aj na tieto výdavky. Pitná voda však nie je samozrejmosťou ani pre všetkých Európanov. Mnohé ukrajinské rodiny takisto nemajú prístup k nezávadnej pitnej vode. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude mať každý štvrtý človek na Zemi problém dostať sa k nezávadnej pitnej vode (Rozvojový program OSN). Veríme, že aj táto kampaň prispela k tomu, aby sme pitnú vodu nepovažovali za samozrejmosť a vyhýbali sa plytvaniu. Podľa organizácie Voice4Nations 4100 detí vo veku pod päť rokov denne zomrie kvôli znečistenej vode.

(Text je spracovaný na základe údajov z www.bezvodyniejezivot.sk , nájdete tam k danej problematike aj ďalšie informácie.)