Aktuality

Čo máme nové?

Allan a Arafat úspešne dokončili štúdium

pridal: charita | dátum: 31. mája 2022 | kategória: Uganda

Vzdelanie je veľmi dôležitá výbava pri vstupe do života a zároveň predstavuje nádej na lepšiu budúcnosť. Nádej, že sa mladý človek môže stať finančne nezávislý a pomáhať spoločnosti napredovať. Keď jedno z našich podporovaných detí úspešne dokončí štúdium, je to sviatkom pre náš projekt, jeho adoptívneho rodiča,  a samozrejme, pre mladého človeka a jeho rodinu.

Po skončení jarných mesiacov a nástupe leta môžeme oslavovať úspešné dokončenie štúdia dvoch mladých mužov z centra Health Initiatives Association (HIA) v Ugande – Allana a Arafata.

Prvé blahoželanie patrí 23-ročnému Allanovi, ktorý pochádza z dediny Kigaya. Svoju matku stratil ešte ako malý chlapec. S otcom a súrodencami sa živili pestovaním na poli. Finančná situácia bola pre rodinu veľmi náročná, ale vďaka zapojeniu do projektu Adopcia na diaľku® dostal Allan v roku 2018 šancu vzdelávať sa. Dokončil základnú školu a neskôr bol prijatý za učňa v stolárskej dielni, kde sa remeslu úspešne vyučil.

Allan v roku 2018.
Arafat v roku 2018.

Allan je teraz samostatný stolár. Aktuálne vie sám vyrobiť klasické nábytky do domu ako napríklad posteľ, skriňu, stôl, stoličky a poličky. Dokáže vykonávať základné staviteľské práce, ako nachystať drevo na stavbu krovu. Mzda stolára v Ugande je 200 000 UGX mesačne, čo je približne 53 €. Je veľmi šťastný, že sa môže živiť vlastnou prácou. Momentálne je zamestnaný v rodinnom podniku v Keni.

,,Pred zaradením do projektu Adopcia na diaľku® bol Allan jeden zmätený adolescent bez vízie nejakej budúcnosti. Umožnením základného štúdia a podporou v učňovstve za stolára, sme spoločne tomuto mladému mužovi otvorili cestu k samostatnosti a zodpovednosti za seba samého,“ ďakuje riaditeľka centra HIA, Barbora Šilhárová.

Druhé blahoželanie je určené 21-ročnému Arafatovi. Od jeho šiestich rokov a rozchodu rodičov sa o neho starala babička. Otec sa o syna nezaujímal a matka poslala občas peniaze. Babička mala dosť starostí s dedkom pripútaným na lôžko, a tak nedokázala pokryť finančné poplatky za Arafatovo štúdium. V roku 2018 dostal Arafat cez organizáciu HIA možnosť zapojiť sa do projektu Adopcia na diaľku®.

Mohol tak dokončiť štúdium na základnej škole. Štúdium na strednej škole mu však veľmi nešlo. Učiteľ a sociálni pracovníci tak Arafatovi a jeho babke odporučili netlačiť zbytočne na akademické vzdelávanie a vyskúšať praktickú výučbu. Arafat sa tak dostal do dielne v Buikwe, kde sa učil oprave motoriek a áut. Rozhodol sa viac špecializovať na motorky, keďže v tejto časti Ugandy je to najčastejší dopravný prostriedok.

Arafat opravuje motorky v dielni.

Aj keď bolo jeho učenie kvôli lockdownu opakovane prerušené, Arafatovi sa podarilo dotiahnuť praktické zručnosti a momentálne je z neho samostatný pracovník. Majster dielne si ho vybral za svojho stáleho zamestnanca. Arafatova mzda je aktuálne 180 000 UGX v čistom, čo je približne 50 € mesačne. V tejto časti Ugandy ide o veľmi dobrú mzdu na začiatok. Po našetrení dostatočného množstva financií by sa Arafat chcel osamostatniť. Rád by tiež podporoval babičku, ktorá sa o neho starala doteraz.

,,Arafatove šance na uplatnenie v odbore boli od začiatku vysoké a on ráta s tým, že si pri dome otvorí dielničku na opravu motoriek,“ píše riaditeľka centra HIA, Barbora Šilhárová.

V mene projektu Adopcia na diaľku® a v mene Allana a Arafata ďakujeme adoptívnym rodičom, pani Kataríne z Bratislavy a pánovi Pavlovi z Pezinka. Vďaka vašej podpore sa z dvoch chlapcov stali nezávislí vzdelaní mladí muži.

Ďakujeme tiež, že spolu s našimi darcami môžeme pomáhať už viac ako 25 rokov a zásadne tak meniť životy detí a mladých ľudí.