Aktuality

Čo máme nové?

Aktuálne správy z Ukrajiny

pridal: charita | dátum: 28. februára 2022 | kategória: Ukrajina

Situáciu na Ukrajine denne monitorujeme a sme v spojení s našimi miestnymi koordinátormi a partnermi podľa možností a bezpečnostnej situácie v jednotlivých regiónoch. V lokalitách, kde je to možné, sú partnerské organizácie v kontakte s rodinami a deťmi zapojenými v projekte. Základná pomoc a podpora je aktuálne poskytovaná nielen deťom zaradeným v Adopcii na diaľku® ale aj núdznym, ktorí museli svoje domovy opustiť kvôli vojne a odchádzajú do iných regiónov.

Charita Doneck, v meste Dnipro, 8:45

„Celý náš tím je na nohách bez prestania. Pomáhame s prijímaním a ubytovaním evakuovaných ľudí z oblasti Luhanska. Situácia je veľmi kritická. Ďalšie skupiny evakuovaného obyvateľstva prichádzajú nepretržite. Snažíme sa zakúpiť potraviny, no nie je to jednoduché. Vo všetkom má prednosť armáda. Oslovili sme aj väčšie potravinové reťazce a snažíme sa vyjednávať. Taktiež píšeme a rozposielame množstvo oficiálnych žiadostí. Dúfame, že bude dostatok jedla pre deti. Chceme vás zároveň informovať, že s niektorými deťmi pravdepodobne stratíme kontakt, nakoľko mnoho rodín z Ukrajiny uteká.“ Svetlana Šuch

Mesto Charkov, 9:20

V týchto dňoch zažívame veľa bolesti a smútku. Celú Ukrajinu, deti, našich priateľov a spolupracovníkov vkladáme intenzívne do našich modlitieb. Dnes zvlášť veľmi myslíme na všetkých ľudí, ktorí sú v Charkove. Doobeda sa nám podarilo na krátky čas spojiť telefonicky s našimi spolupracovníkmi v tomto druhom najväčšom meste Ukrajiny. Navyše sa nachádza neďaleko ruských hraníc. Ľudia sú tu na pokraji síl a v obrovskom vypätí. Situácia je veľmi kritická: 

„Prebiehajú boje a ostreľovanie. Všetci máme strach. Nepodarilo sa nám spojiť so všetkými rodinami. Každý sa kvôli útokom schováva. Neustále sa bojuje, znejú sirény a ľudia sa ukrývajú, kde môžu. Von sa dá vychádzať len v určitý čas a iba v nevyhnutných prípadoch.“  Prosíme aj všetkých vás o modlitby a myšlienky pre tých, ktorí sa ocitli uprostred bojov.

Seminár Svätého Ducha, Ľvov, 11:24

„Ďakujeme, že na nás myslíte. Ukrajina sa ocitla v boji voči útočiacemu Rusku. V Ľvove je obrovské množstvo ľudí, ktorí utekajú z centrálnej a východnej Ukrajiny. Veľa ľudí sa presúva k západným hraniciam. Ide najmä o ženy a deti. V seminári ostalo minimum seminaristov a kňazov. V spolupráci so samosprávou pomáhame všetci ľuďom, ktorí museli ujsť zo svojich domovov sem do Ľvova. Pripravujeme a rozdávame jedlo, modlíme sa spolu s nimi a poskytujeme duchovnú službu a podporu núdznym. Sme vám veľmi vďační za vašu finančnú pomoc. Zabezpečujeme jedlo, vodu a pohonné hmoty do generátorov. Budeme vám nesmierne vďační aj za akúkoľvek ďalšiu pomoc. Tisícky ľudí tvoria rady utečencov. Pribúdajú dlhé kilometre áut, ktoré prúdia k Ľvovu i k hraniciam,“ informoval nás o situácii priamo z Ľvova otec Vladimír Krushelnytskyy, kancelár Seminára Svätého Ducha.

Detský domov „Živá Perla“, Bortnyky 11:48

„Nachádzame sa v Ľvovskej oblasti a na dedine, nateraz je tu situácia stabilná. Máme pripravený predbežný plán evakuácie, ak by sa okolnosti zmenili. V okolí dostali starší chlapci ochranné vesty a zbrane, ak by došlo k zhoršeniu situácie a bojom aj v našom regióne. Od známych máme informácie, že starším chlapcom v Ľvove boli takisto rozdané ochranné vesty a zbrane a sú začleňovaní do vojenských hliadok v meste. Pomáhajú tiež ľuďom, ktorí utekajú z ostatných regiónov krajiny. Všetci sa modlíme za pokoj,“ opísal nám situáciu v Bortnykoch a v Ľvovskej oblasti dobrovoľník Jurij.

Charita Kolomyja, 15:36

Sme úprimne radi, že v Kolomyji je zatiaľ relatívne pokojný stav. Naša koordinátorka Natalia Hrihorčuk nám dnes napísala: „Všetky podporované deti ako aj pracovníci charity sú zatiaľ v bezpečí. Sme vám veľmi vďační za pomoc a modlitby. Miestni dobrovoľníci aj ľudia v Kolomyji robia zbierky jedla, hygienických potrieb a ďalších vecí, o ktoré sa chcú podeliť s obyvateľmi utekajúcimi z oblastí bojov. Ďakujeme za vaše dary, čerpáme ich na zabezpečenie základných potrieb núdznych.“

Charita svätého Martina v Zakarpatskej oblasti, Mukačevo, 17.55

„Milí dobrodinci a priatelia na Slovensku. Veľmi si vážime vašu pomoc. Do Mukačeva a k hraniciam prichádzajú davy ľudí z iných oblastí Ukrajiny, v ktorých prebiehajú boje. Pomáhame im v rámci našich možností. Distribuujeme jedlo, chlieb a termosky s čajom. Na hraniciach musia ľudia čakať 40 a viac hodín. Pripravujeme sa na masy utečencov. Budeme potrebovať deky, podušky, trvanlivé potraviny, hygienické potreby a základné oblečenie. Sme vám nesmierne vďační za vašu ľudskosť, pochopenie a finančné dary. Umožňujú nám pomáhať najnúdznejším, ktorí prichádzajú o všetko,“ informoval nás o stave v blízkosti ukrajinsko-slovenských hraníc Fehér Ferenc, riaditeľ charity.

Na základe informácií od koordinátorov z Ukrajiny zabezpečujeme a čerpáme aktuálne finančné prostriedky najmä na jedlo, pitnú vodu, hygienické potreby, deky a oblečenie. Za akýkoľvek finančný dar, modlitby a solidaritu s núdznymi na Ukrajine vám úprimne ďakujeme.

V prípade Vášho záujmu podporiť aktivity projektu Adopcia na diaľku® na Ukrajine môžete Vašu pomoc poukázať na číslo účtu našich Malých projektov: 

SK49 0900 0000 0051 8393 5783 a do poznámky napíšte: kríza na Ukrajine.

Slovenská katolícka charita spustila verejnú zbierku. Ľudí na Ukrajine tak môžete podporiť aj na čísle účtu: SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS: 380.

Autorka článku: Martina Borčíková

Foto: Katarína Pajerská