Aktuality

Čo máme nové?

Aktuality od rektora o. Josepha z indického seminára

pridal: charita | dátum: 9. novembra 2017 | kategória: India

Slovenskí darcovia podporujú v Mangalore aj štúdium indických bohoslovcov. Z ďalekého Mangalore z Indie nám napísal o. Josepha Martisa, rektora kňazského seminára.

„Drahí dobrodinci, hneď na začiatku by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za vašu obetavosť a štedrosť voči študentom nášho seminára, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Je pre nás požehnaním, že máme toľké povolania a sme vďační Pánovi za dar každého jedného seminaristu. Školský rok 2017-18 sa začal v júni a pomaly prešli ďalšie mesiace. Tento akademický rok máme 206 internátnych študentov, ktorí reprezentujú 33 diecéz našej krajiny a štyri rehoľné kongregácie. Ďalších 33 študentov dochádza na štúdium teológie denne z domu. Naši seminaristi pochádzajú z rôznych štátov Indie, a tak predstavujú rozličné kultúry, jazyky a tradície. Ale v seminári cítime, že sme všetci jedno. Je to domov ďaleko od domova a študenti sú tu spokojní a šťastní.“

Desiatky bohoslovcov ukončili úspešne štúdium

Vlani sme mali 34 kňazských vysviacok. Vysviacky sa konajú v ich príslušných diecézach. Študenti sa po doštudovaní teológie vracajú naspäť do svojich diecéz alebo rehoľných kongregácií. Tento rok sme mali diakonské vysviacky 25 seminaristov, niektorí boli vysvätení vo svojich diecézach v máji a ďalší v našom seminári 15. júna. Niekoľko ďalších bude ordinovaných v neskorších mesiacoch tohto roka. Potom odídu do diakonskej služby v ich domovských diecézach. O formáciu sa stará stály zbor 15 kňazov. Tento rok pribudol jeden člen. Externe dochádza asi 20 učiteľov prednášajúcich rôzne predmety. Máme aj niekoľko laických prednášajúcich, ktorí vyučujú niektoré z predmetov. Náš zbor pozostáva z učiteľov, poradcov, duchovných a administratívnych zamestnancov.

Seminaristi pomáhajú i chorým, či seniorom

Popri pravidelnom vyučovaní a štúdiu sa seminaristi aktívne zapájajú do bežného cirkevného života. Cez víkendy niektorí z nich odchádzajú do jednotlivých farností vypomáhať pri sv. omšiach, pri vyučovaní katechizmu, a vykonávať bežné služby vo farnosti. Iní chodia do nemocníc, domovov pre seniorov, centier na odvykanie od závislostí, a vykonávajú mnohé ďalšie sociálne aktivity. To všetko im pomôže reálne sa začleniť do každodenného života ľudí. Seminaristi sa tiež zapájajú do pestovania ovocia a zeleniny, vypomáhajú pri prácach v kuchyni a pri udržiavaní fariem a záhrad a získavaní denného živobytia z nich.

Duchovný rozmer štúdiá

Sme začlenení pod Pápežskú univerzitu Urbaniana v Ríme, pre teologické aj filozofické štúdiá,  a uskutočňujú sa pravidelné prednášky, skúšky a hodnotenia. Veľký dôraz sa kladie na modlitbu, ako spoločnú tak aj osobnú. Zamestnanci sa zúčastňujú všetkých aktivít seminaristov. Raz za mesiac mávame celodenné modlitby a adoráciu, kde je dostatok času na osobné modlitby. Náš každodenný život je naplánovaný podľa veľmi presného časového rozvrhu, kde máme vyhradený čas na modlitbu, vyučovanie, štúdium a prácu. V sobotu napoludnie sa konajú biblické a teologické prednášky pre laikov. Tento rok sa ich zaregistrovalo 45. Ide o celoročný program a absolvujú ho rôzni zamestnanci.

Spoločenstvo budujú i pri rôznych sláveniach

Teraz máme monzúnovú sezónu, zatiaľ sme mali dosť výdatné zrážky, ale potrebujeme dostatok dažďa, inak by sme museli čeliť vážnym problémom počas leta. Školský rok sme začali 4. júna sv. omšou k Duchu Svätému, predsedajúci bol biskup Aloysius D´Souza, diecézny biskup v Mangalore, a potom nasledovalo oficiálne slávnostné zahájenie. Slávili sme Deň novokňazov 4. augusta, prišli všetci novo vysvätení kňazi a celebrovali sv. omšu za účasti zamestnancov a študentov. Dňa 8. septembra sme slávili sviatok Narodenia Panny Márie, ktorý je u nás veľmi obľúbený a predchádza mu 9-dňová novéna. Seminaristi majú kvalitné vedenie a výchovu a veľmi pozitívne reagujú na všetky aspekty formácie. Naši zamestnanci sú naozaj oddaní svojej práci. Máme tiež skvelú podporu od biskupov. Navštevujú náš seminár dvakrát ročne oficiálne a často tiež aj len tak neformálne.

Poďakovanie slovenským darcom

Srdečná vďaka Vám za Vašu spoluprácu, podporu a štedrosť. Predkladáme všetky Vaše úmysly počas sv. omší a adorácií pred Najsvätejšou sviatosťou. Nech Vás Pán obdarí dobrým zdravím a nech požehnáva všetkých členov Vašich rodín. Modlíme sa za Vás a prosím, aj Vy nás zachovajte vo svojich modlitbách.