Aktuality

Čo máme nové?

Ako vyzerá bežný školský rok v Ugande a čo zmenil koronavírus?

pridal: charita | dátum: 10. marca 2021 | kategória: Uganda

Deti v Ugande začínajú so vzdelávaním už v škôlke. Materská škola trvá 3 roky, základná škola 7 rokov a na strednej škole môžu žiaci študovať buď 4, alebo 6 rokov. Následne si môžu zvoliť odborné zameranie alebo remeselný smer, prípadne sa pripravovať na univerzitu. Už v materskej škole sa deti učia čítať a písať a od 4. ročníka základnej školy prebieha výučba v anglickom jazyku.

Školský rok v Ugande má  podobu kalendárneho roka. Štandardne je rozdelený na tri rovnako dlhé obdobia, tzv. trimestre. Po každom trimestri majú deti prázdniny. V Ugande sa školský rok bežne začína na konci januára. Ide o prvý trimester, pričom výučba prebieha 13 týždňov, nasledovaná 3 týždňami prázdnin. Druhý trimester sa začína koncom mája, výučba trvá takisto 13 týždňov, potom majú deti opäť 3 týždne prázdnin. Tretí trimester začína približne v polovici septembra, trvá bežných 13 týždňov a nasleduje až 7 týždňov prázdnin. 

V ugandských školách je vzdelávanie počas trimestra intenzívne. Vyučovanie začína o 8:00 a končí zvyčajne medzi 16:00 až 17:00. Bežne sa stáva, že v jednej triede sa nachádza približne 100 detí. V istých obdobiach roka sa musia deti a študenti navyše vysporiadať aj s úpornými ugandskými horúčavami.

V Ugande sú štátne i súkromné školy. Všetky sú však spoplatnené. Platí teda, že pokiaľ dieťa nemá uhradené školské poplatky, nepustia ho do školy. Niekedy sa rodičom či blízkej rodine podarí uhradiť dieťaťu aspoň nejaké obdobie školského roka, no po čase, keď im už z biedneho rodinného rozpočtu na školské poplatky neostáva, musí dieťa zo školy odísť. Tešíme sa, že vďaka pomoci darcov zo Slovenska dokážeme zabezpečiť týmto deťom zaplatenie školských poplatkov, uniforiem, školských pomôcok, zdravotnú starostlivosť a jedlo.

Deti do škôl nechodili

Šírenie ochorenia COVID-19 bežný režim školského roka ovplyvnilo do značnej miery aj v Ugande. Minulý rok nastúpili deti do škôl v štandardnom termíne. Avšak od marca 2020, na nariadenie vlády v dôsledku zlej pandemickej situácie, deti do škôl prestali chodiť. Ako sme už informovali v predchádzajúcich článkoch na našej webstránke a v príspevkoch na Facebooku, pomoc sme podporovaným deťom a ich rodinám poskytli v spolupráci s miestnymi partnerskými organizáciami formou potravinových balíčkov a samoštudijných materiálov.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, tento školský rok ugandská vláda púšťa deti a študentov do škôl postupne. Ako prvé nastúpili v januári 2021 deti a študenti posledných ročníkov základných a stredných škôl. Od začiatku tohto marca sa k nim pripojili deti predposledných ročníkov základných škôl  (teda 6. ročník) a študenti predposledných ročníkov stredných škôl (3. a 5. ročník). V apríli a júni by mali postupne pribúdať aj ďalšie ročníky.

V úzkej komunikácii a spolupráci s našimi miestnymi partnermi sledujeme naďalej celkovú situáciu a v prípade akýchkoľvek nových informácií či zmien budeme reagovať vhodnou formou pomoci. Všetky deti vedia, že im pomáhajú darcovia zo Slovenska a sú svojim adoptívnym rodičom veľmi vďačné. Všetkým posielajú na Slovensko vrúcny pozdrav aj v podobe milých listov, obrázkov a fotografií. Akonáhle tieto pozdravy spracujeme, budú postupne rozposielané adoptívnym rodičom.

Spolu s malým Adrewom, trinásťročným Ashrafom, osemročnou Rosette, mladou Sharifah, ako aj všetkými adoptívnymi deťmi zapojenými v našom projekte pomoci sa chceme darcom veľmi pekne poďakovať za doterajšiu pomoc a podporu. Vďaka nášmu spoločnému úsiliu dostávajú tieto deti šancu na lepší, plnohodnotnejší a dôstojnejší život.

Autorka článku: Alena Dostálová