Aktuality

Čo máme nové?

Ako to bolo v začiatkoch

pridal: charita | dátum: 9. augusta 2018 | kategória: India

Projekt Adopcia na diaľku® sme spustili v roku 1996. Začínali sme v Indii s prvým centrom BPKS v Honavare, na podnet sestry Marie Goretti Quadros, vtedajšej provinciálnej predstavenej SRA (Misijná kongregácia Kráľovnej apoštolov) v štáte Karnataka.

Darcov sme hľadali cez zverejnenie prihlášky v Katolíckych novinách. Obratom sa nám ozvalo vtedy množstvo darcov, ktorí chceli podporiť indické dieťa. Z nich mnohí prispievajú dodnes, niektorí už „postavili na vlastné nohy“ aj dve deti a teraz podporujú tretie. V súčasnosti spolupracujeme už s ôsmimi indickými centrami a jedným kňazským seminárom. V úzkej spolupráci s riaditeľmi a koordinátorkami jednotlivých centier hľadáme a rozširujeme spôsoby pomoci pre chudobné indické deti. Podporiť indické dieťa je možné stále. Prihlásiť sa dá vyplnením prihlášky TU. Prihlášku do projektu je potrebné zaslať e-mailom alebo vytlačenú poštou. Viac informácií TU.

Ďakujeme všetkým vám, našim darcom, vďaka ktorým môžeme túto pomoc núdznym deťom sprostredkovávať už 22 rokov.