Aktuality

Čo máme nové?

Ako sme začínali v Ugande

pridal: charita | dátum: 12. marca 2018 | kategória: Uganda

Začiatky našej práce v Ugande boli ťažké. Chudoba v tejto krajine zasahuje mnohé rodiny. Slovenská katolícka charita (SKCH) reagovala na potreby núdznych v Ugande, medzi ktorých patria žiaľ aj extrémne chudobné detí, často zasiahnuté vírusom HIV. SKCH postavila blízko hraníc Južného Sudánu centrum, kde boli prijaté prvé siroty a polosiroty. Výstavba začala v roku 2011. Začiatky sprevádzalo množstvo problémov, ako nedostatok vody, obrovské horúčavy a skutočnosť, že pozemok sa nachádzal v buši na konci dediny Unna tri kilometre od mesta Adjumani. Deti boli zapojené aj do nášho projektu Adopcia na diaľku® a pomoc je im poskytovaná dodnes. V roku 2013 sme do projektu zapojili aj školu a vďaka spolupráci sme rozširovali pomoc pre ďalšie ugandské deti. Aktuálne vďaka Vám, našim darcom, spolupracujeme v Ugande s 19 základnými školami a s dvomi stredným školami. Medzi ugandské deti, ktorým pomáhame patrí aj dievča Santina. Je polosirota a narodila sa HIV pozitívna.

Do nášho centra ju priniesla jej babka, ktorá sa o ňu už nevedela postarať. Santinu sme zaradili i do Adopcie na diaľku®. V centre si našla kamarátov, je milá, priateľská a veľmi šikovná. Navštevuje piatu triedu a do školy chodí veľmi rada. Má vynikajúce výsledky. Vďaka vašej pomoci sa dajú aj ťažké osudy ugandských detí zvrátiť. Ďakujeme.