Aktuality

Čo máme nové?

Ako prebieha vzdelávanie na Kube?

pridal: charita | dátum: 31. augusta 2022 | kategória: Kuba

Hoci je školstvo na Kube zadarmo, krajina trpí nedostatkom základného tovaru. Dôvodmi sú americké embargo a zníženie príjmov z turizmu počas nedávnej pandémie. Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku® podporujú darcovia zo Slovenska chudobné deti vo vzdelávaní  tým, že prispievajú na školské pomôcky, tašky a knihy. Školský rok prebieha na Kube podobne ako na Slovensku. Začína sa začiatkom jesene a končí sa v lete. Takisto ako u nás, deti začínajú chodiť do školy vo veku šesť rokov a mali by absolvovať povinnú deväťročnú školskú dochádzku.

Deti od pol roka po šesť rokov navštevujú predškolské zariadenie alebo zostávajú doma v opatere rodiny. Základná škola trvá šesť rokov a má dva stupne. Prvé štyri roky trávia deti na prvom stupni a piaty a šiesty rok na druhom stupni. Väčšina času na vyučovaní sa venuje osvojeniu si španielskeho jazyka (čítanie, písanie a ústny prejav) a matematiky. Okrem toho majú deti aj výtvarnú a telesnú výchovu, technické a pestovateľské práce a iné predmety. 

Prváci počas hudobnej výchovy
Spoločná fotka prváčikov na konci roka

Po základnej škole nasleduje stredná škola a prvé tri roky sú povinné. Ide v podstate o náš siedmy až deviaty ročník. Žiaci musia v tomto období absolvovať aj približne päťtýždňovú stáž, počas ktorej zbierajú kávu na vidieku. Ide o obdobu našich niekdajších zemiakových brigád. Deviatym ročníkom sa končí povinná školská dochádzka a žiaci môžu pokračovať v štúdiu na strednej škole po dobu ďalších dvoch až troch rokov. Ak sa žiak rozhodne pre obchodný či technický smer, študuje ešte dva roky. Ide napríklad o profesiu murára. Ak žiak pokračuje v príprave na štúdium na univerzite, študuje ešte tri roky a štúdium ukončí maturitou.

Po ukončení strednej školy maturitou môžu študenti pokračovať štúdiom na univerzite, ktoré trvá štyri až šesť rokov. Napríklad štúdium učiteľstva trvá päť rokov a štúdium medicíny šesť rokov podobne ako u nás. Vysokoškolské štúdium je členené na tri stupne (bakalárske, magisterské a doktorandské).

Helen rada kreslí a maľuje a chcela by sa stať tanečnicou.
Diego s obľubou modeluje z plastelíny a chcel by byť šoférom.

Školský rok 2021/2022 prebieha inak

Letné prázdniny sú tento rok o niečo kratšie, keďže deti počas pandémie vymeškali veľa učiva. Vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom televízneho vysielania, čo však veľmi dobre nefungovalo. Nie všetky deti majú televízor a niektoré deti nemajú doma ani elektrinu. Prázdniny preto začali až 21. júla. Od 5. septembra bude ešte pokračovať školský rok 2021/2022 a skončí sa 31. októbra. Potom bude nasledovať týždeň prázdnin a nový školský rok 2022/2023 začne až v novembri.

Reiner hrá rád futbal a sníva o tom, že bude raz učiteľom matematiky.
Gleydis sa zaujíma o ručné práce a rada by sa stala neskôr krajčírkou.

V mene predškoláka Diega, prvákov Helen a Reinera a deviatačky Gleydis, ako i všetkých adoptívnych detí zapojených v našom projekte, sa chceme všetkým darcom veľmi pekne poďakovať za doterajšiu pomoc a podporu. Vďaka vám môžu deti tento rok ľahšie dobehnúť zameškané učivo a úspešne dokončiť školský rok. Ak ešte nemáte adoptované dieťa na diaľku z Kuby a máte záujem, môžete tak urobiť tu.

Pri realizácii projektu Adopcia na diaľku® na Kube ďakujeme Konferencii biskupov Slovenska (KBS) za výraznú finančnú podporu, duchovné povzbudenie a modlitby.