Aktuality

Čo máme nové?

Akú hru sa deti vo Vietname rady hrávajú?

pridal: charita | dátum: 6. júla 2022 | kategória: Vietnam

Nech ide o akékoľvek miesto na zemi, deti si všade nájdu spôsob, ako naplniť svoj čas hrami. Na Slovensku sa deti rady hrajú napríklad „Človeče nehnevaj sa“ alebo „Dámu“. Ale aké hry sa deti hrávajú vo Vietname? Jednou z nich je aj spoločenská hra s názvom „Mandarínske námestie“, ktorá má zaujímavý priebeh.

Vďaka zapojeniu sa do projektu Adopcia na diaľku® prostredníctvom Caritas Vietnam, majú deti žijúce v skromných podmienkach príležitosť využívať i mimoškolské aktivity a tráviť čas so svojimi priateľmi. Medzi tradičné spoločenské hry, ktoré deti vo Vietname obľubujú, patrí „Mandarínske námestie“, vo vietnamčine nazývané „Ô ăn Quan“. Je to párová strategická spoločenská hra, ktorá je určená pre deti vo veku od sedem rokov.

Hracie pole má obdĺžnikový tvar a na oboch kratších stranách sú polkruhy (nazývané námestie). Pole obdĺžnika je rozdelené na desať štvorcov (nazývajú sa rybníky). Do každého štvorca (rybníka) je potrebné vložiť päť malých kamienkov. Do veľkých polkruhov (námestí) sa vloží po jedom veľkom kameni. Keď je hracie pole pripravené, hra sa môže začať. (obrázok hracieho poľa)

Hrací plán „Mandarínskeho námestia“.

Cieľom hráča je získať čo najvyšší počet kamienkov, ktoré predstavujú body. Prvý hráč začína hru tým, že si vyberie jeden ľubovoľný rybník a zoberie celý jeho obsah (teda päť kamienkov). Následne začne po jednom kamienky rozmiestňovať do nasledujúcich rybníkov jedným ľubovoľným smerom, pričom nevynechá veľké námestie, do ktorého taktiež vloží jeden kamienok. Hráč si kamienky z rybníka berie a rozmiestňuje dovtedy, kým sa neocitne pri prázdnom rybníku. Ak hráč príde k prázdnemu rybníku bez možnosti vloženia kamienka, jeho ťah sa končí a zoberie si celý obsah nasledujúceho rybníka.

Ak sú dva a viac nasledujúcich rybníkov po sebe prázdnych, hráč nezískal žiadne body. Ťah sa môže ukončiť, aj keď hráčovi dôjdu kamienky pri rozdávaní a nasledujúce pole je námestie. Z námestia si hráč kamienky a veľký kameň nemôže zobrať, pokým sa pri veľkom kameni nenachádza desať malých kamienkov súčasne. Ak je všetkých päť rybníkov na strane jedného hráča kedykoľvek počas hry vyprázdnených, tento hráč musí dať jeden kamienok, ktorý má, späť do každého z piatich štvorcov, aby sa hra mohla obnoviť. Hra končí, keď sú obe námestia prázdne. Jeden kamienok predstavuje jeden bod a veľký kameň predstavuje desať bodov.

Deti vo Vietname trávia letné prázdniny doma s rodinou a priateľmi. Väčšinu voľného času pomáhajú s domácimi prácami. Počas voľných chvíľ sa však rady hrávajú spomínanú spoločenskú hru „Ô ăn Quan“, skáču cez švihadlo alebo hrajú s kamarátmi naháňačku. Vďaka projektu Adopcia na diaľku® majú zabezpečené vzdelanie, jedlo i možnosť zúčastňovať sa krúžkov. Podporovať dieťa z Vietnamu a pomôcť mu tak s naplnením jeho detských snov môžete tu.