Aktuality

Čo máme nové?

Aj v Ugande včera oslávili deň detí. Sladké prekvapenie a hry potešili všetkých

pridal: charita | dátum: 2. júna 2017 | kategória: Uganda

V Ugande pomáhajú slovenskí darcovia cez náš projekt aj deťom, ktoré momentálne žijú v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Pracovníci a dobrovoľníci centra pripravili včera pre ugandské deti milé prekvapenia. Chlapcov a dievčatá po príchode zo školy čakali hry, zábava i sladkosti. Radosť detí bola veľká, ako je vidieť aj na fotografiách. Sme úprimne radi, že pripomienka Medzinárodného dňa detí potešila všetkých, ktorí v centre našli svoj nový domov. Hlavnou úlohou centra je poskytnúť odbornú i ľudskú pomoc sirotám a polosirotám, ktoré trpia HIV a AIDS. Deťom je v centre poskytovaná zdravotná starostlivosť, strava, majú zabezpečenú pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Pracovníci centra dbajú i o to, aby počas prázdnin deti navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím.

Našu pomoc v Ugande rozširujeme naďalej. Cez Adopciu na diaľku® dostáva pravidelnú pomoc aktuálne viac ako 500 ugandských detí. Ďakujeme, že sa pre ne angažujete. Bez vášho zapojenia by to nebolo možné.