Aktuality

Čo máme nové?

Aj počas koronakrízy majú v Ugande plné ruky práce

pridal: charita | dátum: 8. októbra 2020 | kategória: Uganda

Napriek tomu, že celý svet zasiahla pandémia koronavírusu, robíme my aj naši partneri všetko preto, aby deti zapojené do Adopcie na diaľku® neostali osamotené, bez pomoci, vzdelávania a bez kontaktu s našimi terénnymi pracovníkmi.

Aj naša partnerská organizácia Health Initiatives Association (HIA) intenzívne pomáha najchudobnejším a najzraniteľnejším. O stave v krajine a realizovaných aktivitách nám napísala MUDr. Barbora Šilhárová z Ugandy.

Stav krajiny počas pandémie a uzavretie škôl

Prvý prípad koronavírusu v Ugande bol potvrdený 21. marca 2020. Preventívne nariadenie vlády na zamedzenie šírenia tohto vírusu obsahovalo aj zatvorenie vzdelávacích inštitúcií až do odvolania. Keďže Uganda má takmer polovicu populácie mladšiu ako 15 rokov, toto opatrenie malo zamedziť prenosu ochorenia v školách. Triedy v ugandských školách sú často preplnené, zle vetrané, bez možnosti základných hygienických  úkonov,  ako je napríklad umývanie rúk. Health Initiatives Association podporuje aktuálne cez projekt Adopcia na diaľku®500 detí. Deti boli v prvom trimestri školského roka 2020, teda  začiatkom februára,  podporené klasickým spôsobom, čiže zaplatením školského poplatku, uniformy a školských pomôcok. Keďže návrat do školy bol niekoľko mesiacov neistý, na konci júla sme sa rozhodli ísť alternatívnou a inovatívnou cestou. Našich 500 detí sedelo doma, bez možnosti vzdelávania, mnohé z nich bez základných hygienických potrieb či hladných. Spoločne s tímom sme navrhli pre deti balík, ktorý by obsahoval samoštudijné materiály, základné školské a hygienické pomôcky a potravinovú pomoc. Nakoľko musíme rátať aj s možnosťou, že školy v roku 2020 už neotvoria, rozhodli sme sa rozdeliť deti do 10 skupín, ktoré budeme po 50 detí počas dvoch týždňov volať priamo k nám na kliniku. Okrem toho, že si deti  vyzdvihnú balíček,  napíšu aj  list pre darcu a odfotia sa spolu s balíčkom. Celý proces bol logisticky veľmi náročný, cez nákup potravín, váženie a balenie, prípravu samoštudijných materiálov pre jednotlivé triedy, obvolávanie detí, organizáciu procesu distribúcie tak, aby podliehala štandardom prevencie šírenia koronavírusu.

Dievčatká si prišli s babkou prevziať balík

A ako to celé prebiehalo?

Prvý augustový týždeň traja kolegovia obvolávali opatrovníkov detí, aby prišli k nám. Deti s opatrovníkmi chodili od skorého rána až do večera. Pri bráne im strážnik odmeral teplotu, povinne si všetci museli umyť a vydezinfikovať ruky, strážnik skontroloval, či majú rúška, a potom dostali poradové číslo. Pre tento program sme mali pri komunitnej hale postavený stan, aby mohli ľudia sedieť v dobre vetranom priestore a v rozostupoch. O 8:30 začal náš deň spoločnou modlitbou a poďakovaním za dary a dobrodincov.

Modlitba bola v očakávaní balíka pre väčšinu z nich ozaj radostná a plná vďaky. Potom prebehla registrácia a zapisovanie údajov detí. Počas registrácie dostali odčervovaciu tabletku a bol urobený  základný skríning ich zdravotného stavu. Deti, ktoré potrebovali vyšetrenie a liečbu, boli odoslané ihneď na kliniku Jána Pavla II. 

Po registrácii sa presunuli do nášho improvizovaného fotokútika. Po fotení si  v malých skupinách zasadli k trom veľkým stolom v komunitnej hale. Tam na nich už čakali naše asistentky, učiteľky z neďalekej školy, ktoré im pomáhali s písaním listov pre darcov. Deti sa úprimne tešili, že ich „dielka“ poputujú tak ďaleko, a to dokonca lietadlom. Našich pár učňov, ktorí sú namiesto školy v učňovskom programe, naďalej pokračuje v praktickej výučbe a uprednostnili ju  pred ponúkaným balíkom.

Čo vlastne balík pre ugandské dieťa obsahoval?

Potraviny: 10 kg kukuričnej múky, 2 kg fazule, 2 kg cukru, 2 kg ryže, balík soli, 1 liter oleja

Hygienické potreby: mydlo na umývanie, mydlo na pranie, zubná pasta, krém

Školské pomôcky: 2 A4 zošity s tvrdou väzbou, 12 malých školských zošitov, 5 ceruziek, 2 perá, farbičky

Samoštudijné materiály podľa jednotlivých ročníkov

Balík pre dieťa obsahoval potraviny, hygienické pomôcky a školské potreby.

Nikto z nás nevie, aká bude situácia v ďalšom trimestri  2020, ktorý mal začať koncom augusta, začiatkom septembra. Jedno ale vieme určite, že pomoc slovenských darcov neostane niekde zabudnutá, ale bude i naďalej premenená na vhodnú formu pomoci pre naše a vaše deti. Za  HIA tím MUDr. Barbora Šilhárová

Ak sa chcete pridať a pomôcť aj Vy, môžete tak urobiť TU.