Aktuality

Čo máme nové?

Adoptuj si dieťa z Ukrajiny na diaľku a zmeň jeho život

pridal: charita | dátum: 13. júla 2017 | kategória: Ukrajina

S Charitou Kolomyjsko-Černiveckej diecézy spolupracujeme druhý rok. S ich pomocou sme do projektu zapojili viac ako 100 detí z Kolomyje a z okolia tohto ukrajinského mesta.

Do Adopcie na diaľku® máme z Ukrajiny zapojené deti v predškolskom veku, deti, ktoré navštevujú základnú školu, no i stredoškolských a vysokoškolských študentov a študentky. Deti a študenti pochádzajú z chudobných rodín. „Mnohé rodiny sú žiaľ neúplne. Sociálne a ekonomické problémy vedú často k odchodu niektorého z rodičov a tak ostáva výchova a obživa detí na jednom z rodičov. Niektoré deti sú siroty alebo polosiroty. Mnohé rodiny dlhodobé ťažkosti s obživou nezvládajú a dochádza k rozpadu rodiny, ako aj k rizikovému správaniu otca, či matky. Zlá situácia rodiny a nefunkčnosť rodinných vzťahov má veľmi negatívny dopad na detí. Deti trpia a bez pomoci z okolia, sú tiež často náchylné k rizikovému správaniu (alkohol, drogy, záškoláctvo) ,“ vysvetľuje M. Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá počas jednej z pracovných ciest navštívila Charitu v Kolomyji.

Charitné sociálne centrum, ktoré prevádzkuje Charita Kolomyjsko-Černiveckej diecézy, sa takýmto rodinám a deťom venuje. Poskytuje  psychologickú pomoc, sociálnu a pedagogickú asistenciu, a nakoľko je to v možnostiach Charity, vypomáha núdznym aj materiálne. „Keďže sociálna situácia sa na Ukrajine nezlepšuje, naopak, do ťažkých životných okolností sa dostáva ešte viac rodín, našu pomoc pre ukrajinské deti rozširujeme. Do adopcie zaraďujeme ďalšie dievčatá a chlapcov, ktorých rodičia nemajú príjem, alebo ich mzda je veľmi nízka. Zapájame aj deti, ktoré nemajú v rodine dostatočné zázemie, často ani primeranú výživu, oblečenie či obuv,“ pokračuje M. Borčíková. Pracovníci sociálneho centra v Kolomyji sa deťom venujú pravidelne. Počas školského roka pomáhajú napríklad s doučovaním, školskými úlohami, či s integráciou problémových detí v kolektíve rovesníkov. Aj počas prázdnin sociálne centrum funguje naplno. Pracovníci a dobrovoľníci pripravujú pre deti rôzne športové a tvorivé aktivity, letný tábor a rôzne zábavné a oddychové hry. Deti tak trávia aj prázdninový čas v bezpečnom prostredí. M. Borčíková ďalej pripomína:

„Núdznych detí je v okolí Kolomyje stále veľa. Našu pomoc preto rozširujeme a do Adopcie na diaľku® zapájame ďalších ukrajinských chlapcov a dievčatá. Sme úprimne vďační každému, kto sa do nášho projektu zapojí a stane sa adoptívnym rodičom. Každý darca tak mení život konkrétneho dieťaťa k lepšiemu.“

Zapojiť sa dá priamo cez našu webovú stránku, alebo vyžiadaním prihlášky e-mailom: adopcianadialku.ukrajina@charita.sk . Výška mesačného daru pre jedno ukrajinské dieťa je 20 eur. Za vašu pomoc a podporu núdznych detí ďakujeme.