Aktuality

Čo máme nové?

Aby prežili, pomáhajú babke pliesť klobúky

pridal: charita | dátum: 14. augusta 2017 | kategória: Vietnam

Mnohé vietnamské deti žijú a vyrastajú vo veľmi komplikovaných pomeroch. Okrem chudoby sú často zasiahnuté aj rodinnými tragédiami. Medzi takéto deti patria aj dvojčatá z rodiny Loi Ly. Keď mali chlapci 18 mesiacov, ich mama zomrela, spáchala samovraždu. Rodina mala veľké existenčné problémy a žila vo veľkej núdzi. Mama situáciu neuniesla. Keď mali chlapci osem rokov, otec ich opustil a tak chlapcov vychováva stará mama. Ich situácia je veľmi ťažká a majú problémy s obživou. Babka, aby uživila týchto dvoch vnukov, vyrába klobúky. Je to náročné, lebo jeden klobúk dokáže predať za 1,5 USD. Aby sa uživili, s pletením jej pomáhajú aj chlapci. Denne tak spoločne vyrobia viac kusov klobúkov, aby si mohli zaobstarať jedlo a ďalšie základné veci na obživu. Chlapci sa učia dobre a tak majú šancu študovať neskôr aj na vysokej škole.

Cez Adopciu na diaľku® im pomáhame s podporou vzdelávania, aj so zabezpečením materiálnych vecí. Veríme, že vďaka pomoci adoptívnych rodičov zo Slovenska, sa ich sen o vysokej škole v budúcnosti naplní, a že napriek ťažkému detstvu, budú môcť žiť plnohodnotne. Ďakujeme, že pomáhate aj vo Vietname spolu s nami.