Aktuality

Čo máme nové?

O Denisa je postarané aj vďaka vašej pomoci

pridal: charita | dátum: 7. mája 2019 | kategória: Ukrajina

Je smutné vyrastať bez svojich rodičov, a zvlášť ak ich dieťa stratí v útlom veku. Denis žije v Ternopili, má sedem rokov a je sirotou. O Denisa sa stará jeho babka. Tá však nemá dostatok finančných prostriedkov, aby mohla pokryť všetky výdavky na primeranú starostlivosť o svojho vnuka. Obrátila sa preto s prosbou o pomoc na sociálne centrum, ktoré prevádzkuje Charita Ternopiľ.

„Toto charitné centrum pomáha chudobným a núdznym deťom, seniorom, chorým a tiež rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Centrum zriadilo sociálnu jedáleň, kde dostávajú teplú stravu deti, ktoré nemajú v rodine dostatočnú výživu. Deti tu majú bezpečné prostredie, kde môžu tráviť voľný čas. Dôležité je, že sa im venujú pracovníci, ktorí im pomáhajú s úlohami a s prípravou na vyučovanie na ďalší deň do školy. Deti sú mnohokrát z prostredia, ktoré je rizikové. Častým javom je, že niektorý z členov rodiny je závislý na alkohole, drogách alebo má agresívne správanie. Stáva sa, že rodičia deti zanedbávajú. Tie sa tak mnoho raz dostávajú na okraj spoločnosti a nemá im kto pomôcť,“ vysvetľuje M. Borčíková, projektová koordinátorka, ktorá Charitu Ternopiľ navštívila.

V charitnom centre našli pomoc aj Denis s babkou. Charita Ternopiľ podporuje núdznych aj materiálne, či už ide o školské pomôcky, lieky, potraviny, oblečenie a obuv. M. Borčíková pokračuje: „Denisa sme zapojili do Adopcie na diaľku® len nedávno. Veríme, že aj vďaka vašej podpore môže Denis rozvíjať svoj talent či už vo futbale, ktorý tak rád hráva so svojimi kamarátmi, alebo čítaním kníh. Denis nie je jediné dieťa, ktoré sa ocitlo v náročnej životnej situácii. Spoločne môžeme pomôcť aj ďalším ukrajinským deťom zažiť pokojnejšie detstvo a podporiť ich snahu vzdelávať sa napriek nepriaznivým okolnostiam v rodine.“