Aktuality

Čo máme nové?

Učenie sa je cestou

pridal: charita | dátum: 8. októbra 2018 | kategória: India

Túto myšlienku nám v liste napísala naša indická koordinátorka, pani Renee Furtado. Nie je len symbolickou vetou. Vyjadruje skutočnosť. Vzdelanie v Indii znamená pre najchudobnejších naozaj cestu z extrémnej chudoby k možnosti uplatniť sa v dospelosti, nájsť  si prácu a žiť  dôstojne.

Vzdelávanie chudobných indických chlapcov a dievčat podporujeme 22 rokov. Spolupracujeme s viacerými sociálnymi centrami, ktoré indickým deťom pomáhajú. Naše koordinátorky a koordinátori ich životné podmienky poznajú  veľmi dobre. Sami pochádzajú z Indie a vedia, v akých pomeroch deti a chudobné rodiny žijú.   P. Renee Furtado napísala:  „Vzdelanie je kľúčom k príležitosti. Učenie sa je cestou. Podporme ich smerovanie.  Podpora ich smerovania prichádza od Vás. Všetky deti navštevujú školu pravidelne a vidieť u nich záujem o štúdium. V júni boli všetky deti vďaka adoptívnym rodičom obdarované školskými pomôckami a tak sa môžu zúčastňovať vyučovacieho procesu bez prekážok. Boli šťastné a vďačné. Z pokroku detí sa tešia aj učitelia, aj dobrovoľníci.  Váš život je naozaj príkladom pre Vaše dieťa a túto skutočnosť im stále pripomíname. Ešte raz ďakujeme a sme šťastní, že vďaka Vašej nezištnej podpore môžeme vykonávať stále viac práce.“

Ďakujeme všetkým Vám, adoptívnym rodičom, že indické deti mohli na cestu vzdelávania vďaka Vašej podpore odvážne vykročiť a že po tejto ceste učenia sa úspešne napredujú.

PODPORIŤ DIEŤA Z INDIE MÔŽETE TU!