Aktuality

Čo máme nové?

Ukrajinským chlapcom ide tanec výborne. Podpor ich šikovnosť a talent

pridal: charita | dátum: 18. júna 2017 | kategória: Ukrajina

Ukrajinskí chlapci, ktorí žijú v detskom domove v dedinke Bortnyky, sa už tešia na leto a prázdniny.

Slnečné dni prinášajú radosť z oddychu, športu, no aj z aktivít, ako je napríklad tanec. Starší chlapci z domova využívajú svoj talent a zručnosť aj na potešenie svojho okolia. Usilovne trénujú rôzne tanečné prvky. Ich šikovnosť a talent zachytáva aj táto milá fotografia. Ich vystúpenie poteší určite mladšiu i staršiu generáciu. Rozvoj talentu, ktorý majú, sa snažia podporovať aj vychovávatelia detského domova. Chlapcov povzbudzujú a podporujú v ich záľubách, a tiež vytvárajú príležitosti, kde svoju zručnosť môžu chlapci ukázať. Istotne bude veselo aj na prázdninovom tábore, ktorý riaditeľ domova so svojimi spolupracovníkmi i dobrovoľníkmi plánujú a pripravujú na august. Na tábore sa zúčastnia chlapci, ktorí v domove „Živá perla“ žijú, no aj deti z detského domova „Nádej“ a takisto dievčatá a chlapci z dediny i blízkeho okolia. Podpor talent chlapcov, ktorí v detskom domove v Bortnykoch žijú. Väčšina z nich sú siroty alebo polosiroty.Pre viacerých z nich to bude prvé pekné a normálne leto v živote. Viacerí chlapci kvôli svojím ťažkým životným okolnostiam ešte tábor ani prázdninové výlety, či športové a oddychové hry nikdy predtým nezažili.

Pošli pre nich príležitostný alebo pravidelný dar na číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Pomôcť im môžeš aj zdieľaním textu na facebooku, alebo tým, že im dáš „like“. Každý jeden z nich si našich pár sekúnd na dva kliky na facebooku určite zaslúži. Ďakujeme, že ti nie sú ľahostajní. Ich príbeh mohol byť príbehom hocikoho z nás.