Aktuality

Čo máme nové?

Január je sviatočný aj v detskom domove v Bortnykoch

pridal: charita | dátum: 21. januára 2017 | kategória: Ukrajina

Januárový čas je pre ukrajinské deti jedným z najkrajších. Vianočné sviatky začali u našich susedov  v prvej polovici tohto mesiaca a oddychový a sviatočný čas pokračuje Trojkráľovým obdobím. Sviatok Troch kráľov a Zjavenie Pána slávia na Ukrajine podľa juliánskeho kalendára a pripadá na 19. január. Deti majú v tomto období prázdniny a tak sa môžu tešiť zo zimy aj z darčekov. Deti si pripravili vinše, koledy a spolu s pracovníkmi domova navštívili priateľov i ľudí z dediny. Ich spev a scénky prinášali radosť všetkým, s ktorými sa stretli. V domove aktuálne žije 34 chlapcov.  Väčšina z nich sú siroty a polosiroty, ktoré tu našli svoju novú rodinu. Tento sviatočný čas je pre nich jedným z najkrajších období v roku. Pomôž chlapcom, ktorí v detskom domove v dedinke Bortnyky žijú a pošli pre nich ľubovoľný finančný dar, či už príležitostne alebo pravidelne.

Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol 6306. Za tvoju pomoc ďakujeme. Viac fotografií: