Aktuality

Čo máme nové?

Nádej – najväčší dar

pridal: charita | dátum: 19. januára 2022 | kategória: India

S elánom a odhodlaním  vykročili v ústrety novému roku naši partneri zo šiestich centier v Indii, s ktorými náš projekt v súčasnosti spolupracuje. Majú  za sebou jedno z najnáročnejších období, keď okrem bežnej agendy museli čeliť výzvam, ktoré pred nich postavila pandemická kríza.

Aký bol rok 2021 v Indii?

Druhá vlna pandémie spôsobila v Indii veľké škody na životoch a zdraví miliónov ľudí. Štát Karnataka, v ktorom sa naše centrá nachádzajú, bol od polovice apríla viac ako dva mesiace v úplnom lockdowne, čo malo nepriaznivé následky najmä pre tých najchudobnejších.

Koordinátori z našich partnerských centier organizovali namiesto prázdninových kempov pre deti vakcinačné kempy a testovanie na Covid – 19  a namiesto zabezpečovania výuky v školách distribuovali potravinové balíčky a hygienické pomôcky  pre rodiny podporovaných detí.

Ani výber a príprava materiálov o deťoch, ktoré mohli byť zaradené do nášho projektu nebol jednoduchý. Hoci počty detí vhodných na adopciu na diaľku v dôsledku pandémie rástli, mnohé žijú v odľahlých oblastiach a počas zákazu vychádzania bolo veľmi náročné získať o nich potrebné informácie a ich aktuálne fotografie.

Centrá v Indii sa snažili zaradiť do projektu Adopcia na diaľku® vždy iba jedno dieťa z rodiny, ktorá bola na pomoc odkázaná, aby pomohli čo najväčšiemu počtu rodín.

Výuka na školách prebiehala od júna dištančne, no mnohé deti v odľahlých dedinách sa výuky zúčastniť nemohli a boli nútené študovať samé z učebníc, ktoré im zapožičali školy. Asistenti z centier, rodičia i súrodenci im v samoštúdiu pomáhali.

Prezenčná výučba na školách v školskom roku 2021 – 2022 začala postupne koncom augusta, najprv pre deti navštevujúce ôsme a vyššie ročníky. Napriek tomu, že sa objavili ďalšie hrozby v súvislosti s novými variantami vírusu, koncom roka sa život na školách pomaly dostával do normálu a  deti sa s veľkou chuťou zapojili do príprav oslavy vianočných sviatkov. Riaditeľ centra BPKS otec Gabriel Lopes nám napísal, že po dvoch rokoch konečne organizovali vianočné posedenie s programom pre deti a ich rodičov  a pripravovali darčeky pre každé dieťa navštevujúce ich centrum. Tento rok to bol set troch kusov hliníkového riadu.

Rok 2021 bol namáhavý, ale z nášho pohľadu veľmi úspešný. Vďaka príspevkom od našich slovenských darcov sme mohli tento rok pomôcť v Indii ďalším 646 deťom a v súčasnosti je ich do projektu Adopcia na diaľku®  zapojených už viac ako 2 300.

India je v našom projekte zatiaľ jedinou krajinou, do ktorej môžu darcovia zo Slovenska posielať korešpondenciu priamo na adresu centra kedykoľvek počas roka. Mnohí z nich túto možnosť využívajú a prehlbujú svoj vzťah s deťmi aj takýmto spôsobom. Deti sa z listov či darčekov od svojich adoptívnych rodičov na diaľku vždy veľmi tešia a sú vďačné, že niekto v ďalekej krajine na ne myslí. Dáva im to nádej, že ich sny sa raz môžu stať skutočnosťou.

Dievčatko s listami od svojho darcu

Čo nás čaká v najbližšej budúcnosti?

Aj naďalej sa budeme snažiť, aby sme vďaka Vašej pomoci zaradili do projektu čo najväčší počet núdznych detí z Indie. Momentálne na svojich adoptívnych rodičov zo Slovenska čaká 70 detí, ktoré pomoc veľmi potrebujú.

Od detí, ktoré sú už do projektu Adopcia na diaľku® zapojené, nám v týchto dňoch prichádzajú listy pre adoptívnych rodičov, ktoré sú súčasťou tzv. Súhrnnej správy, posielanej z indických centier. V krátkom čase ich budeme odosielať na ich adresy.

Balíky z Indie s listami od darcov

Milí adoptívni rodičia, v mene všetkých detí, ktoré podporujete, Vám úprimne ďakujeme a prajeme v novom roku všetko dobré.

Autorka článku: Andrea Horová