Aktuality

Čo máme nové?

Zázrak pre 107 ugandských detí

pridal: charita | dátum: 21. februára 2022 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: balíčky so základnými potrebami pre zlepšenie života detí
Pomoc sumou: 5 700 €
Detské centrum/organizácia: MIDA (Morukakise Integrated Development Association), Uganda
Dátum: október – december 2021

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

MIDA je jedným z troch centier v Ugande, v ktorých realizujeme projekt Adopcia na diaľku®. Zatiaľ je v ňom zaradených 200 detí z najchudobnejších rodín, ktoré často nemajú ani tie najzákladnejšie veci potrebné pre život.

Riaditeľ centra MIDA páter Robert James Otim nám priblížil ich ťažké životné podmienky: „Deti spávajú na tvrdých papyrusových podložkách a spravidla sa delia o lôžko so svojimi súrodencami alebo staršími členmi rodiny. Aby sa mohli niečím prikryť, musia počkať, kým ide spať matka alebo stará matka, ktoré nosia oblečené tzv. gomasis, čo je dlhé tradičné africké oblečenie pre ženy. Keď sa vyzlečú, použijú ho ako plachtu a prikrývku pre deti“.

Zároveň nás poprosil o finančnú pomoc na nákup matracov, posteľných plachiet, prikrývok, plastových umývadiel a kovových skriniek, do ktorých si deti odkladajú svoje veci, aby im ich nepoškodili potkany.

Jeho žiadosť sme schválili, a tak sa mohlo 107 detí tešiť z mnohých nových vecí. Okrem toho, ako nás informoval páter Robert, sa znížila aj chorobnosť detí, keďže už nemusia spať na jednom lôžku so súrodencami či staršími členmi domácnosti a ani nemusia čakať kým pôjde spať matka alebo stará matka, aby sa mohli prikryť.

Na záver páter Robert dodáva: „Pre deti to bola veľká radosť a hovorili, že je to zázrak. Myslím si, že úsmev mali na tvári aj v noci, keď prvýkrát spali na pohodlnom matraci, prikryté novou vlastnou prikrývkou. Za všetky tieto deti by som chcel vyjadriť úprimnú vďaku slovenským darcom a projektu Adopcia na diaľku®, ktorý im prostredníctvom Malých projektov ukázal, že zázraky sa niekedy stávajú. Nech Vás všetkých žehná Všemohúci Boh, náš Spasiteľ a darca života“.

 

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov