Aktuality

Čo máme nové?

Začali sme spoluprácu so seminárom v Kyjeve

pridal: charita | dátum: 10. júla 2018 | kategória: Ukrajina

Na prvý pohľad úplne obyčajní chlapci, ale v ich srdci je lásky na rozdávanie. A túto lásku prejavujú aj tým, že navštevujú ľudí vo väzení.

Začiatkom mája sme do projektu zapojili bohoslovcov z Kyjeva a rozbehli sme spoluprácu s Kyjevským seminárom troch svätých hierarchov (The Three Holy Hierarchs Seminary). Pomoc je zameraná na podporu vzdelávania bohoslovcov. Seminár si musí sám hľadať príspevky na svoj chod, pretože štát Cirkev nepodporuje. Ale ani táto ťažká situácia nemení nič na tom, že veľa mladých mužov sa rozhodne pre kňazské povolanie. Inak to nie je ani u našich 62 chlapcov z tohto seminára. Bohoslovci pochádzajú z chudobných rodín, niektorí nemajú rodičov alebo majú veľa súrodencov. Rodiny nie sú schopné pokryť všetky náklady potrebné na štúdium v seminári. Seminár bol založený v roku 2010. Za patrónov seminára boli vybratí svätý Bazil Veľký, svätý Gregor Teológ a svätý Ján Zlatoústy. Význam života a učenia sa v seminári je rozpoznávať Božie volanie a rozvíjať svoje dary a talenty od Boha. Jedným z najdôležitejších aspektov života v seminári je duchovná formácia. Seminaristi majú denný režim, kde nechýba štúdium, modlitba, sv. liturgia, práca a tiež čas pre seba. O ich duchovný život sa starajú aj predstavení. Stretávajú sa s nimi na individuálnych stretnutiach, kde sa s nimi môžu porozprávať alebo poradiť. To, čo sa naučia v seminári a dostanú od svojich predstavených v podobe rád, potom prinášajú do farností, kde robia katechézy pre rodiny, deti a starších ľudí. Aj takýmto spôsobom sa pripravujú na svoje kňazské povolanie, aby raz mohli viesť ľudí vo svojich farnostiach. Lásku, povzbudenie a prijatie prinášajú aj do detských domovov, ku chorým, k starším ľuďom do domovov dôchodcov a tiež do väzenia. Týmto ľuďom prinášajú aj svetlo a radosť do ich bežných dní.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí pomáhajú bohoslovcom s podporou ich vzdelávania. Pomôcť môžete aj modlitbou, aby sa z nich raz mohli stať výborní kňazi, ktorí  budú prinášať Boha do našich životov.