Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávací systém v Ugande

pridal: charita | dátum: 21. augusta 2019 | kategória: Uganda

Medzi Slovenskom a Ugandou by sme vedeli nájsť veľa rozdielov, či už kultúrnych, alebo ekonomických. Jedným z nich je aj systém vzdelávania, ktorý Vám v tomto článku bližšie predstavíme.

Školská dochádzka začína už v škôlke, kde sa deti postupne učia čítať, písať a základy angličtiny, ktorá je síce v Ugande úradným jazykom, ale vo väčšine domácností sa rozpráva kmeňovou rečou (v Adjumani a okolí je to prevažne jazyk „madi“). Škôlka má tri úrovne – detská trieda (baby class), stredná trieda (middle class) a vyššia trieda (top class). Z vyššej triedy deti prechádzajú do základnej školy, v ktorej sa prvé tri roky dvojjazyčne učia písanie, čítanie, matematiku a angličtinu. Od štvrtého ročníka sa učia už len v angličtine.

Na základnej škole sú hodnotení na konci každého semestra, ktorý trvá tri mesiace. Deti majú za úlohu vyplniť test z každého predmetu, ktorý sa skladá z dvoch častí. Maximálny počet bodov z oboch častí tvorí spolu 100. Jednotlivé školy si určujú minimálnu hranicu, ktorú musia žiaci dosiahnuť na to, aby postúpili do ďalšieho ročníka, pričom väčší dôraz sa kladie na výsledky z angličtiny a matematiky. Na konci posledného ročníka, čiže siedmeho, čakajú žiakov záverečné skúšky. Tie vypracováva Národná komisia pre záverečné skúšky v Kampale. Ak žiaci skúšky úspešne zložia, môžu pokračovať v štúdiu na strednej škole.

Ak sa im skúšky zložiť nepodarí, znamená to, že buď končia so vzdelávaním, alebo môžu nastúpiť na odborné učilište a vyučiť sa v konkrétnom odbore. V dedinke Unna poskytuje Slovenská katolícka charita možnosť deťom vyučiť sa v odbore stolárstvo alebo krajčírstvo. Tieto odborné kurzy trvajú 6 až 12 mesiacov a výstupom býva potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Na strednej škole môžu študenti študovať 4 až 6 rokov. Prvé štyri ročníky sa nazývajú „ordinary level“, čiže bežná úroveň. V rámci tejto úrovne sa vzdelávajú vo ôsmich až desiatich predmetoch, podľa vlastnej voľby. Počas semestra absolvujú dva testy z každého predmetu, a to v jeho strede a na konci. Záverečným testom na konci roka predchádzajú ešte takzvané skúšobné testy, ktoré im majú napomôcť dosiahnuť čo najlepší výsledok. Ak sa po štvrtom ročníku rozhodnú nepokračovať na strednej škole ďalej, vyberajú si odborné zameranie, ako napríklad učiteľstvo, zdravotníctvo (zdravotná sestra), psychologické poradenstvo alebo aj oblasť, kde sú potrebné praktické zručnosti, ako stolár či krajčír. Vyučenie trvá 1 až 3 roky a na konci sa získava výučný certifikát. Vďaka tejto úrovni vzdelávania už spravidla nemajú problém nájsť si dobrú prácu. Po získaní certifikátu môžu vo vzdelávaní pokračovať a zvoliť si 2-ročné diplomované štúdium.

Ak sa študenti rozhodnú pokračovať ďalej na strednej škole, nastupujú na „advance level“, čiže pokročilú úroveň. Tá je predpokladom pre štúdium na univerzite. Vyberajú si štyri predmety, na ktoré sa sústredia počas dvoch rokov. Z každého predmetu musia zložiť záverečnú skúšku. Po skončení šiesteho ročníka môžu ísť študovať ďalej. Voliť si môžu medzi 2-ročným diplomovaným štúdiom alebo 3-ročným bakalárskym štúdiom. Po jeho ukončení sa môžu prihlásiť ešte na 3-ročné magisterské a neskôr, podobne ako u nás, na doktorandské štúdium.

Školský rok v Ugande začína od februára a trvá do konca novembra. Veľké prázdniny majú študenti v mesiacoch december až január a po každom semestri nasledujú tri týždne prázdnin. O to intenzívnejšia je však výuka počas semestra, ktorá začína o 8:00 a končí medzi 16:00 až 17:00.