Aktuality

Čo máme nové?

Vianočný zázrak: Darčeky tepla a nádeje pre deti v Indii

pridal: charita | dátum: 23. decembra 2023 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Vianočný dar pre 140 zdravotne postihnutých detí
Pomoc sumou: 8 000 €
Detské centrum/organizácia: The Shimoga Multipurpose Social Service Society® (SMSSS), India
Dátum: December 2023

Malé projekty Adopcie na diaľku®vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Náš dlhoročný partner páter Clifford Roshan Pinto nás pred vianočnými sviatkami poprosil o finančnú pomoc pre 140 zdravotne postihnutých detí. Tieto deti trpia fyzickým alebo psychickým ochorením a ich rodičia im nedokážu zabezpečiť teplú deku či uterák. Ide väčšinou o deti, ktoré majú problémy so sluchom, rečou a zrakom, ale aj deti s psychickými poruchami.

Páter Clifford nám napísal: „Deti pochádzajú z troch oblastí, v ktorých poskytujeme sociálnu pomoc (Shimoga, Chitradurga, Davanagere) a navštevujú špeciálne školy. Väčšinou pochádzajú z mnohopočetných chudobných rodín a veľmi by sme si priali, aby aj tieto deti pocítili radosť z vianočných darčekov.“

Tento Malý projekt bol zrealizovaný v priebehu decembra, a tak sa deti mohli tešiť z teplých diek, keďže v Indii panuje momentálne veľmi chladné počasie.

Po realizácii projektu nám páter Clifford napísal: „Podpora projektu Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® už roky pozitívne mení životy chudobných detí v Indii. Prostredníctvom Malého projektu sme spoločne vyčarili úsmevy nielen na tvárach detí, ale aj ich rodičov. V mene rodičov a detí chcem veľmi pekne poďakovať všetkým slovenským darcom, ako aj pracovníkom projektu Adopcia na diaľku®. Nech Boh hojne žehná úsilie vás všetkých.“

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku, ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov