Aktuality

Čo máme nové?

Veľká časť populácie ostáva v Indii na okraji spoločnosti

pridal: charita | dátum: 28. júla 2017 | kategória: India

India je krajinou s rôznorodou populáciou. Obyvateľstvo odráža komplex rozmanitých kultúr, ľudí, komunít, zvykov, náboženstiev a jazykov. Jednou z tvári Indie sú historické a kultúrne pamiatky, ktoré do krajiny lákajú každý rok milióny turistov. Napriek tomu, že sa ekonomická situácia krajiny posledné roky zlepšuje, stále je veľká časť populácie, ktorá ostáva na okraji spoločnosti.

V jednom z reportov nám naša koordinátorka sr. Mária Goretti, SRA, napísala: „Mnohé skupiny sú v Indii z rôznych dôvodov diskriminované. Patria k ním napríklad ženy, či niektoré etnické menšiny. Pre úradníkov a politikov je jednoduchšie predstierať, že takýto problém neexistuje. Veľká časť obyvateľstva trpí chudobou. Mnohé rodiny nemajú primerané prístrešky, toalety, ani kúsok políčka, aby si mohli zabezpečiť obživu.“

Situácia je zvlášť náročná na vidieku. „Dediny nemajú častokrát prístup k pitnej vode, v niektorých oblastiach Indie nie sú vybudované ani cestné komunikácie, čo celkové pomery ešte viac komplikuje,“ pokračuje M. Goretti. Eliminovať dôsledky chudoby sa snažíme prostredníctvom nášho projektu v Indii už 21 rokov. Do Adopcie na diaľku® zapájame chudobné a núdzne indické deti. Váš dar môže indickému chlapcovi či dievčaťu zmeniť život. Naši spolupracovníci, ktorí deti do projektu zaraďujú, prostredníctvom sociálnych centier, škôl a návštev domácností zabezpečujú deťom zlepšenie výživy, oblečenie, lieky, ako aj úhradu školného, aby sa mohli zúčastňovať výučby v škole. Výška mesačného daru pre jedno indické dieťa je 15 eur.

Sr. M. Goretti dopĺňa na záver: „Ďakujeme všetkým darcom, adoptívnym rodičom, pracovníkom Slovenskej katolíckej charity a podporovateľom za pomoc pre indické deti. Projekt Adopcia na diaľku® im pomáha vzdelávať sa, uplatniť sa v živote a nájsť si neskôr primeranú prácu. Vďaka vám môžu stovky indických žiakov každoročne úspešne ukončiť štúdium.“