Aktuality

Čo máme nové?

V Bortnykoch majú vylepšenú školu a v zime čím zakúriť!

pridal: charita | dátum: 13. septembra 2018 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a nákup dreva na zimné vykurovanie detského domova
Pomoc sumou: 2000 € (1400€ rekonštrukcia + 600 € nákup dreva)
Detské centrum / organizácia: Detský domov Živá perla v Bortnykoch, Ukrajina
Dátum: február 2018

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Nové sociálne zariadenie

Súčasťou detského domova v Bortnykoch je aj škola, ktorú chlapci z domova navštevujú do 4. ročníka. Neskôr sa pripoja k  ostatným deťom v dedine vo veľkej škole.  Takýto systém je pre nich veľmi dôležitý, pretože chlapci v domove často pochádzajú zo zlého prostredia. Stáva sa, že neovládajú základné zručnosti a je potrebné im venovať väčšiu pozornosť. V tejto škole sú v triedach po troch až piatich. Učiteľky sa im tak môžu precíznejšie venovať a vďaka tomuto prístupu sa im darí dobehnúť svojich rovesníkov z kompletných a šťastnejších rodín.

Sociálne zariadenie v budove školy bolo značne zastaralé a poškodené. Vďaka Vašej podpore si mohol detský domov dovoliť jeho rekonštrukciu:

  • Oprava a obloženie stien
  • Výmena dvoch záchodov za dva nové
  • Výmena troch umývadiel za dve nové
  • Nainštalovanie dvoch pisoárov
  • Výmena všetkých dverí

Fotky pred rekonštrukciou

Priestory sa zmenili na nepoznanie, posúďte sami

Takto prebiehala rekonštrukcia

Toaletám nechýba ani „ultramoderná“ vychytávka, z ktorej sa chlapci tešia

O tom ako sa rekonštrukcia vydarila sme sa presvedčili na vlastné oči počas našej monitorovacej cesty na Ukrajine v apríli 2018. Chlapčenské záchody nám ukázal 7 ročný chlapec z domova, najviac sa tešil zo svetla, ktoré sa zapína na pohybový senzor.  U nás možno bežná vec v každom paneláku,  jemu však vyčarila úsmev na tvári.

Drevo na zimné vykurovanie

Detský domov aj maličká škola sú vykurované pecou na drevo. Spoločne sme nakúpili drevo pre Bortnyky na celú nadchádzajúcu zimu v hodnote 600€. Ďakujeme za Vašu podporu. S vykladaním a pílením dreva pomohli aj starší chlapci z detského domova. V Bortnykoch majú často možnosť zapojiť sa do najrôznejších domácich prác, čo im rozširuje obzory, učí nové zručnosti a ešte lepšie ich pripravuje na život.


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.