Aktuality

Čo máme nové?

Svetový deň boja proti detskej práci: Pozornosť je upriamená na najzraniteľnejších

pridal: charita | dátum: 12. júna 2017 | kategória: Zo sveta

Medzi vážne celosvetové problémy, ktoré sa týkajú najmladších skupín obyvateľstva, patrí detská práca. 12. jún je Svetovým dňom boja proti detskej práci.

„Napriek tomu, že sa na medzinárodnej úrovni posledné roky prijímajú rôzne opatrenia a programy, ktoré majú za cieľ detskú prácu eliminovať, odhaduje sa, že 168 miliónov detí je v rôznych oblastiach sveta nútených vykonávať detskú prácu,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku®.

V súvislosti s touto problematikou sa tohto roku pozornosť upiera najmä na oblasti, kde prebiehajú vojenské konflikty a taktiež na krajiny, ktoré sú zasiahnuté rôznymi katastrofami. Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) zdôrazňuje, že vojny a prírodné katastrofy prinášajú zomieranie, poranenia, vyháňajú milióny ľudí z domov a pripravujú deti i dospelých o domovy. Najzraniteľnejšou skupinou, ktorá zažíva následne chudobu a hlad, sú deti. K detskej práci sú deti nútené aj v rozvojových a chudobných krajinách. Často sa jedná o nútenú prostitúciu, žobranie, či iné ilegálne aktivity. V mnohých krajinách deti vykonávajú rôzne rizikové a ťažké práce od útleho veku. Týka sa to napríklad i odvetví ako je poľnohospodárstvo, baní, kde sa ťaží zlato, ale aj továrni, či domácnosti. Namáhavé činnosti a práca neprimeraná detskému veku spôsobujú i zdravotné ťažkosti a úmrtnosť detí.

„Medzi krajiny, kde sú deti zneužívané na detskú prácu patrí aj India, Vietnam, či Haiti. V týchto krajinách podporujeme cez náš projekt Adopcia na diaľku®  vzdelávanie chudobných dievčat a chlapcov, a snažíme sa aj o zlepšenie ich životných podmienok, čo je zároveň prevenciou pred zneužívaním na detskú prácu,“ uvádza ďalej Peter Knapík.

Rodičia a príbuzní detí vedia, že ak dieťa získa gramotnosť a vzdelanie, je veľká pravdepodobnosť, že v dospelosti získa kvalifikovanú prácu a bude schopné pomáhať rodičom a podporovať svojich súrodencov. Ak dieťa navštevuje pravidelne školu a zúčastňuje sa vyučovania, je vysoká šanca, že nebude musieť celé dni ťažko pracovať. Rodičia, ktorí sú chudobní, nemajú financie, aby dieťa do školy poslali. Preto sú financie od darcov použité najmä na úhradu školného, školských pomôcok, učebníc, cestovného do škôl, na zaplatenie internátu, ak žiak nemôže dochádzať na výučbu denne, či na zakúpenie školských pomôcok. Do pomoci pre chudobné deti je možné zapojiť sa aj naďalej. Podpora ich štúdia je aj prevenciou pred detskou prácou. Pri nedávnom stretnutí rehoľná sestra Nanditha Pereira, SRA, generálna predstavená Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov, ktorá pochádza z Indie a angažuje sa pre pomoc chudobným indickým deťom, povedala:

„V Indii máme veľmi prísne zákony a vysoké sankcie za zneužívanie detí na prácu. Je to však iba teoretická rovina. V praxi sa zákony ani opatrenia na ochranu detí v našej krajine nedodržiavajú.“

Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku indickému alebo vietnamskému dieťaťu. Daruješ mu tak vzdelanie, detstvo aj budúcnosť. Do projektu sa môžeš prihlásiť priamo cez našu webovú stránku: http://www.adopcianadialku.sk/?page_id=289 alebo si vyžiadaj prihlášku e-mailom, adresy pre jednotlivé krajiny nájdeš v kontaktoch: http://www.adopcianadialku.sk/?page_id=7 . Za tvoju pomoc a angažovanosť pre núdzne deti ďakujeme.