Aktuality

Čo máme nové?

Spoznaj ugandské dievčatko Anzoa

pridal: charita | dátum: 1. decembra 2017 | kategória: Uganda

Anzoa sa narodila v Ugande. Jej otec zomrel a jej mama odišla do Južného Sudánu. Matka sa nikdy nevrátila a Anzoa ostala opustená. Začala sa o ňu starať jej teta. O matke už tri roky nepočuli a nevedia, či vôbec žije. Anzoa bola veľmi chorá. Všimla si ju rehoľná sestra, ktorá napísala do nášho centra v Unne list, s prosbou o pomoc tejto rodine. V centre pomáhame deťom, ktoré sú siroty, polosiroty alebo tým, o ktoré sa nemá kto primerane postarať. Pomoc je pre deti v núdzi realizovaná aj vďaka vám, slovenským darcom, zapojeným do Adopcie na diaľku®. Anzoa prišla do centra, keď mala päť rokov. Dnes je zdravá a darí sa jej dobre. Ďakujeme, že vďaka vám deti, ako toto dievčatko, neostávajú opustené vo svojich ťažkých životných okolnostiach. Vaša pravidelná pomoc a podpora mení detstvo i budúcnosť ugandským chlapcom a dievčatám. Môžu žiť dôstojnejšie, chodiť do školy, kde dostávajú stravu a v prípade potreby majú zabezpečené lieky. Sme vďační za akúkoľvek formu pomoci. Anzoe môžete dať like na našom facebooku, alebo jej príbeh môžete zdieľať s priateľmi. Aj takáto pomoc môže zmeniť konkrétny život v Ugande. Ďakujeme!