Aktuality

Čo máme nové?

Ľvovskí seminaristi sa angažujú pre ľudí v núdzi

pridal: charita | dátum: 27. februára 2019 | kategória: Ukrajina

Cesta ku kňazskej vysviacke trvá na Ukrajine sedem rokov. Život v seminári zahŕňa intenzívne vzdelávanie sa ale aj pastoračné aktivity. Väčšina študentov pochádza z chudobných rodín, a tak si bohoslovci môžu dovoliť platiť len veľmi symbolický príspevok na štúdium a ubytovanie v seminári.

Ako hovorí rektor gréckokatolíckeho seminára v Ľvove o. Ihor Boyko: „Cirkev na Ukrajine je bohatá na povolania, avšak materiálne chudobná, a tak musí prosiť o pomoc pri vzdelávaní budúcich kňazov.“  Štúdium a formáciu v Gréckokatolíckom seminári Svätého Ducha v Ľvove tvoria teologické a filozofické prednášky. „Neoddeliteľnú súčasť prípravy na ich budúce povolanie kňaza, však tvoria aj rôzne sociálne aktivity a pastoračná prax. Povinná pastoračná prax trvá rok. Okrem toho, popri štúdiu v seminári, navštevujú domovy dôchodcov, nemocnice, detské domovy, seniorov a chorých. Situácii núdznych ľudí rozumejú veľmi dobre, keďže mnohí seminaristi sú sami z chudobných rodín,“  vysvetľuje M. Borčíková, projektová koordinátorka. Bohoslovci sa venujú aj katechézam a výučbe náboženstva v školách. Silným zážitkom bola pre skupinku seminaristov nedávna návšteva detského domova. Pre deti pripravili milý program, nacvičili spolu s deťmi scénky a zažili veľmi peknú a srdečnú atmosféru a radosť detí z návštevy. Iná skupinka pravidelne navštevuje domov dôchodcov, kde zažívajú stretnutia plné inšpiratívnych rozhovorov. Ďalší seminaristi chodia poskytovať duchovnú službu skupinkám vojakov, iní do nemocníc ľuďom pripútaným na lôžko. M. Borčíková pokračuje: „Seminaristi sú blízko tým, ktorí sú osamelí, opustení, či v núdzi. Podávajú im pomocnú ruku a prinášajú nádej a povzbudenie aj tam, kde je situácia z ľudského hľadiska neriešiteľná. Svet aj ľudí vkladajú do svojich modlitieb, v ktorých denne pamätajú aj na dobrodincov seminára.“

Ďakujeme všetkým darcom a adoptívnym rodičom, ktorí pomáhajú bohoslovcom napredovať v ich povolaní. Do projektu zapájame aktuálne aj ďalších ukrajinských seminaristov. Výška mesačného príspevku pre jedného ukrajinského bohoslovca je 20 eur. Do pomoci sa môžete prihlásiť TU alebo si vyžiadajte prihlášku e-mailom: adopcianadialku.ukrajina2@charita.sk . Za akúkoľvek formu pomoci vopred ďakujeme.