Aktuality

Čo máme nové?

Ryža a šošovica sú veľkou pomocou pre najbiednejších

pridal: charita | dátum: 24. júna 2020 | kategória: India

Cieľ projektu: Potravinové balíčky pre 160 indických rodín zasiahnutých koronakrízou
Pomoc sumou: 3 100 €
Detské centrum/organizácia: The Shimoga Multipurpose Social Service Society®
Dátum: apríl 2020

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Pandémia COVID-19 zasiahla Indiu v čase najväčšej poľnohospodárskej sezóny, ktorá prebieha od januára do júna. Aktuálnu situáciu nám v liste popísal miestny koordinátor, páter Clifford Roshan Pinto: „Najväčšie zablokovanie krajiny prišlo práve v čase, keď bola väčšina poľnohospodárov pripravená zbierať hojnú úrodu a predávať ju na miestnych trhoch. Takzvaný „lockdown“ krajiny zapríčinil nedostatok pracovnej sily, výrazné obmedzenia v doprave či znížený dopyt, a tak sa miestni poľnohospodári ocitli v obrovských stratách.

Rodičia detí v projekte Adopcia na diaľku® pracujú väčšinou ako nádenníci. Práve táto skupina ľudí zostala v čase pandémie od marca do júna bez príjmov, a tak sa so svojimi rodinami ocitli po niekoľkých dňoch v zúfalej situácii. Sme veľmi vďační, že práve vďaka slovenským darcom sa prostredníctvom Malých projektov mohlo pomôcť potravinovými balíčkami až 160 rodinám.

Jeden potravinový balíček obsahuje ryžu, olej, čili korenie a indickú šošovicu dhal. Zabezpečili sme tak spolu stravu jednej rodine na mesiac. Vďaka tejto pomoci mohli miestne rodiny prežiť najzúfalejšie obdobie. V súčasnosti je situácia stále vážna, avšak mnohým rodinám sa podarilo nájsť si drobný príjem, niektoré zas začali od vlády dostávať finančnú podporu na tri mesiace.“

O Roshana sa stará staršia sestra

Za pomoc je vďačný aj Roshan Noronda, ktorý sa so svojimi súrodencami nachádzal ešte pred koronou v zložitých životných podmienkach. Roshan má staršiu sestru a mladšieho brata. Kvôli chorobe otca mala rodina veľmi skromný život. Rodičia, žiaľ, pred dvomi rokmi zomreli, a tak sa deti ocitli v náročnej situácii samé. Celá starostlivosť zostala na staršej sestre, ktorá sa snaží uživiť rodinu.

Roshan chce po ukončení 12. ročníka študovať odborný kurz, aby sa mohol stať bankovým manažérom. Môže sa vzdelávať vďaka slovenským darcom, ktorí Roshana podporujú už od detstva prostredníctvom nášho projektu Adopcie na diaľku®. Koronakríza výrazne zasiahla aj túto rodinu, a tak im boli potravinové balíčky veľkou pomocou. Roshan je spolu so svojím bratom a sestrou nesmierne vďačný za pomoc so základnými potravinami v čase pandémie. Z balíčka sa teší a všetci súrodenci spolu úprimne ďakujú štedrým darcom zo Slovenska.

Roshan so svojou sestrou a bratom pri preberaní potravinového balíčka

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.