Aktuality

Čo máme nové?

Prinášate nádej do Vietnamu. Ďakujeme

pridal: charita | dátum: 17. mája 2018 | kategória: Vietnam

Situácia chudobných vietnamských detí je veľmi kritická. Sociálne a ekonomické problémy spoločnosti zasahuje najmä rodiny, ktoré žijú na okraji spoločnosti. Najviac na to doplácajú žiaľ detí. Prinášame vám kúsok zo správ, ktoré nám zaslal náš vietnamský koordinátor, kňaz o. Paul Thien Phuoc Le:

„Veľmi veľkým problémom vo Vietname je to, že mnohé deti odchádzajú zo škôl vo veľmi nízkom veku. Rodičia kvôli práci odchádzajú z vidieka do väčších miest. Deti ostávajú doma so starými rodičmi. Často od útleho veku pracujú na poli, či pletú rohože apod. Nemajú tak podmienky, aby sa mohli vzdelávať a ukončiť aspoň základnú školu. Vietnamské deti sú kvôli takýmto životným okolnostiam nútené zo školy odísť a kvôli prežitiu pracovať v nízkom veku. Vďaka pomoci cez projekt Adopcia na diaľku® sme v uplynulom období podporovali štúdium 240 vietnamských dievčat a chlapcov. Sme radi, že medzi nimi bolo aj 18 vysokoškolákov, ktorí úspešne ukončili štúdium a našli si prácu. Vďaka Slovenskej katolíckej charite, máme plány našu pomoc rozširovať a v priebehu roka 2018 podporiť vzdelávanie 260 detí a mladých. Toto číslo je pre nás naozaj zázračné. Podpora pre deti z chudobných rodín a štipendiá sú potrebné a užitočné. Dať chudobným deťom možnosť chodiť do školy, poskytnúť im vedomosti a neskôr tak aj profesionálnu prácu je stabilný spôsob, ako im pomôcť vyjsť z chudoby. V mene podporovaných detí a ich rodičov, tiež v mene Caritas Vietnam by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie Slovenskej katolíckej charite, projektu Adopcia na diaľku® a všetkým darcom zo Slovenska. Vaša obeta, vaša veľkorysosť je prejavom vašej lásky k našim chudobným deťom. Ďakujeme. Nech vás Boh žehná.“