Aktuality

Čo máme nové?

Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc

pridal: charita | dátum: 8. apríla 2020 | kategória: Zo sveta

Obdobie veľkonočných sviatkov je špecifickým časom každý rok. Tohto roku je tento sviatočný čas ešte špecifickejší, keďže mnohé krajiny zasiahol koronavírus. Posolstvo Veľkej noci nás o to viac pozýva otvoriť sa pre nádej, radosť, pokoj.

Povzbudením pre nás môžu byť aj slová Svätého Otca Františka: Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zhŕňa posolstvo evanjelia o bezhraničnej Božej láske. A v tichu našich miest znovu zaznie evanjelium Veľkej noci. Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej.“

Prajeme Vám všetkým, našim darcom, podporovateľom, priaznivcom požehnanú Veľkú noc. Nech nás všetkých zmŕtvychvstalý Ježiš obdaruje svojím pokojom, milosťou a radosťou. Nech On naplní naše dni nádejou a láskou, aby sme ich mohli spolu s Vami cez našu službu blížnym prinášať všade, kde sú naši bratia a sestry v núdzi.

 

Fotografia chrámu zachytená počas služobnej cesty na Ukrajine (archív SKCH)