Aktuality

Čo máme nové?

Pracovné pozície žien na Haiti

pridal: charita | dátum: 3. apríla 2019 | kategória: Haiti

Aké má postavenie žena v haitskej spoločnosti, sme vás informovali v predošlom článku . Rozhodli sme sa napísať o tejto téme viac a spoločne sa pozrieme, aké konkrétne úlohy zohráva. Ďalej už píše sestra Marie Evanette Onesaire, Psst:

„Vieme, že haitské ženy tvoria polovicu pracovnej sily a že v niektorých odvetviach zaujímajú popredné miesto. V roľníctve, kde je sústredených 80 % haitskej populácie, tvoria ženy 48 % z celkového počtu poľnohospodárov. Pracujú na pôde alebo sa starajú o chov hospodárskych zvierat. Tak isto môžete nájsť ženu aj v priemyselnom sektore. Napríklad pri stroji na triedenie kávy, vo fabrikách na spracovanie bavlny alebo v krajčírskych dielňach.

Na Haiti najviac obchodných aktivít vykonávajú ženy. V tejto kategórii sú deväťkrát početnejšie ako muži. Nazývajú sa „madansara“ a „re-sellers“(pouličný predajcovia), ktoré, okrem iného, cestujú po krajine, aby predávali poľnohospodárske výrobky a dodávali tovar pre vidiecky ale aj mestský trh. Akúkoľvek formu malého podnikania, ako je obchodovanie s potravinami, praktizujú najmä ženy. Obchodníčky tak hrajú kľúčovú úlohu v haitskej spoločnosti.

Netreba tiež zabúdať, že väčšinou je práve žena zodpovedná za výchovu detí, zabezpečenie ich prežitia a vzdelávania. V našej spoločnosti sú veľa ráz s deťmi samé a stávajú sa jediným živiteľom rodiny. Preto často musia čeliť neistote a chudobe.“