Aktuality

Čo máme nové?

Pozdrav z Kazachstanu: „Ďakujeme Vám za všetko.“

pridal: charita | dátum: 6. apríla 2017 | kategória: Kazachstan

Občas nám príde od kazašských detí pekná kresba či milý pozdrav. Nás i darcov vždy poteší každý originál. Pri listoch i kresbách z Kazachstanu vždy cítiť vďačnosť voči Slovákom za pomoc, ktorú preukazujú.

V Kazachstane aktuálne podporujeme 110 detí a študentov. Všetci sú z chudobných rodín. Situácia mnohých ľudí v Kazachstane je veľmi ťažká. Rodičia často nemajú prácu a nevedia primerane uživiť svoje deti. V mnohých rodinách sú problémy s alkoholom a deti často končia v útulkoch alebo sú v pestúnskej starostlivosti svojich starých rodičov. V spolupráci s Caritas Kazachstan podporujeme vzdelávanie núdznych detí, čo im dáva šancu zlepšiť svoju životnú situáciu z dlhodobého hľadiska. Veľa kazašských detí je vo vzdelaní zaostalých a ak sú v rodine problémy napríklad so závislosťou rodiča, nemá ich v tomto smere ani kto z rodiny podporiť. Okrem výučby, kurzov a doučovania sú financie používané aj zabezpečenie stravy, liekov, oblečenia a obuvi.Deti častokrát nemajú ani primerané bývanie a nikto z príbuzných im nepomáha. Pracovníci Caritas Kazachstan sa preto snažia deťom vytvárať vhodné podmienky pre ich rozvoj. Spolu s dobrovoľníkmi zabezpečujú distribúciu materiálnej pomoci, no aj doučovanie, pomoc s úlohami a prostredníctvom záujmových krúžkov aj rozvoj zručností. Do projektu sú zaradené aj deti, ktoré žijú v útulku.

Ďakujeme, že Vám ich príbehy nie sú ľahostajné.