Pomoc v Gréckokatolíckej charite Prešov

Ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha relax v novej oddychovej miestnosti

zariadenie

Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom

rok

2023

pomoc

3 000€

Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom je zariadením Gréckokatolíckej charity Prešov. Poskytuje ambulantné sociálne služby vychádzajúce z prirodzených potrieb zdravotne znevýhodnených ľudí, najmä mladých. Celkový počet prijímateľov sociálnych služieb v Dennom stacionári a v Domove sociálnych služieb je 28. Víziou zariadenia sú komplexné služby a zmysluplné činnosti podporujúce osobnú slobodu a dôstojný život v prirodzenom prostredí. Za poskytnutý finančný dar vo výške 3000 Eur sa v oddychovej miestnosti zrealizovala nevyhnutná úprava priestorov a vytvoril sa relaxačný kútik. Pre prijímateľov pomoci boli zakúpené špeciálne kreslá a vodné lampy, na vytvorenie diskrétnej oddychovej zóny bol umiestnený záves so stropnou koľajnicou. Relaxačný kútik poslúži pre prijímateľov so špecifickými potrebami na oddych a relaxáciu. Dar bol ďalej použitý na výrobu dvoch šatníkových skríň, nákup technického vybavenia a tiež materiálu na výrobu sviečok ako napr. silikónové formy a figúrky, knôty, vosk či rozpustné farby. Nech sa páči, pozrite si pripojené fotografie č. 13-17.

Vedúca Domu sv. Júdu Tadeáša, Mgr. Martina Piteľová, nám napísala: „Počas posledného roku v Dome sv. Júdu Tadeáša narástol počet prijímateľov, ktorí majú individuálne a tiež špecifické potreby. Sú to prijímatelia s poruchou autistického spektra. Vami darované finančné prostriedky boli použité na skvalitnenie poskytovanej služby, čo im napomôže k rozvoju/udržaniu ich pracovných zručností, nácvik/udržiavanie ich komunikačných zručností a stimuláciu zmyslov. Ďakujeme za Vašu podporu.“