Aktuality

Čo máme nové?

Podpor dievčatá z detského domova v Birkách. Aj výlet utužuje vzťahy v rodine, ktorú teraz spolu tvoria

pridal: charita | dátum: 25. mája 2017 | kategória: Ukrajina

Detský domov „Nádej“ je domovom, kde žijú dievčatá vo veku 7 až 18 rokov. Nachádza sa neďaleko Ľvova. Aktuálne tam žije 13 dievčat, ktoré sú v domove umiestnené kvôli ťažkým životným okolnostiam.

Detský domov však podporuje aj niekoľko dievčat, ktoré už nebývajú v domove, ale na internáte. Do domova prichádzajú na víkendy. Niektoré sú siroty, polosiroty, alebo majú rodičov, ktorí sa o ne nevedia, či nemôžu postarať. V týchto jarných dňoch sa dievčatá s vychovávateľkou vybrali na výlet. Na bicykloch sa dostali k jazeru, ktoré je od Biriek vzdialené 35 kilometrov. Nálada bola výborná. Aj takéto aktivity utužujú vzťahy medzi deťmi v kolektíve a deti môžu zažiť a vytvárať spolu rodinnú atmosféru. Väčšina z nich normálne rodinné prostredie v minulosti nezažila. Ako nám napísala koordinátorka O. Semeruk:

„Do domova prijímame dievčatá, ktorých rodičia sú vo väzení, sú závislí na alkohole alebo drogách, takisto detí rodičov, ktorí sú invalidi a nemôžu sa o deti postarať.“

Pracovníci detského domova dievčatá podporujú aj v staršom veku, napríklad ak študujú ďalej v nadstavbových odboroch alebo na vysokých školách.

„Vaša pomoc znamená možnosť podpory vzdelávania našich detí, ktoré je tak veľmi potrebné, aby sa v dospelosti mohli o seba postarať. Z financií pre ne zabezpečujeme školské pomôcky, školské poplatky napr. za rôzne študijné kurzy, jedlo, oblečenie a zdravotnú starostlivosť. Ďakujeme za vašu štedrosť. Nech Boh žehná vás aj vaše rodiny,“ ukončuje list O. Semeruk.

Za vašu pomoc ukrajinským dievčatám z detského domova „Nádej“ ďakujeme i my. Príležitostný, či pravidelný dar v akejkoľvek výške pre ne môžete zaslať na číslo bankového účtu: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol 6455. Za vašu pomoc ďakujeme. Nájdete nás aj na facebooku, kde môžete naše články zdieľať.