Aktuality

Čo máme nové?

Počítače môžu deťom v Indii otvoriť bránu do sveta

pridal: charita | dátum: 5. novembra 2018 | kategória: India

Cieľ projektu: Zriadiť počítačovú učebňu v centre BPKS Honavar
Pomoc sumou: 4800 €
Detské centrum / organizácia: BPKS Honavar – India
Dátum: september 2018

Malé projekty vznikli predovšetkým preto, aby sme mohli pomôcť deťom aj nad rámec pravidelnej podpory prostredníctvom Adopcie na diaľku®.

Deti v Indii ešte stále nemajú dostatok príležitostí stretnúť sa s počítačom. Najchudobnejšie rodiny si počítač doma nemôžu dovoliť a často počítačmi nedisponujú ani školy v chudobnejších oblastiach. Napriek tomu, je práca s počítačom dôležitá zručnosť a keď sa ju deti a študenti naučia, budú mať v budúcnosti väčšiu šancu nájsť si uplatnenie a prácu. Okrem toho môžu byť počítače skvelou učebnou pomôckou a vďaka pripojeniu na internet otvárajú žiakom okno do celého sveta, o ktorom sa môžu mnoho naučiť.

Prostredníctvom tohto malého projektu sme v indickom centre BPKS Honavar, ktoré navštevujú aj deti zapojené v projekte Adopcia na diaľku®, kompletne vybavili počítačovú učebňu.  Konkrétne bolo zakúpených 15 nových počítačov (vrátane monitorov, klávesníc a myší na ovládanie) a jedna nová tlačiareň spolu v hodnote 4800 €. Pozrite sa, ako sa táto miestnosť menila na novú počítačovú učebňu:

Prázdna miestnosť:

Počítače dorazili:

Prvý deň v modernejŠEJ škole:

Čo na nové počítače hovoria deti?

  Lydia Lopes Som šťastná, že sa môžem učiť pracovať s počítačom, ktorý má najnovší operačný systém a aj dobre vyzerá. Hrám na ňom aj hry a surfujem na internete, ktorý je tiež veľmi rýchly. Učím sa pracovať aj s inými aplikáciami ako Word, Excel, Wordpad, kreslenie, Typing master a Power point.

  Ranjana Gouda Počítače sú nové, veľmi rýchle a majú väčšiu pamäť na dáta. Obrazovka je veľká a je to radosť učiť sa z nej. Učím sa pracovať s operačným systémom, poznámkovým blokom, kreslením a rada hrám počítačové hry. Ďakujem vám za vytvorenie našej novej počítačovej učebne.

  Geeta Bagilvaidya Počítače sú veľmi rýchle. Neprehrievajú sa tak ako tie staré. Užívam si hodiny vo vylepšenej učebni a novej atmosfére. Na počítači sa učím a hrám na ňom hry. Počítačová učebňa má teraz novú tvár. Ďakujem Vám.

  Nivesh V Mesta Keď som vstúpil no novej počítačovej učebne, bol to úplne odlišný zážitok a nová atmosféra. Monitory sú tenké a baví ma učiť sa z nich. Učím sa pracovať s operačným systémom a taktiež hrám hry.

Riaditeľ centra ďakuje slovenským darcom, toto je jeho list:

  Gabriel Lopes, riaditeľ

Drahí darcovia,

„Všetko čo vlastníme sa znásobí, keď máme možnosť deliť sa s druhými“

V tejto dobe naozaj platí, že počítač je pán človeka. Budúcnosť vzdelávania, služieb a technológie je závislá od počítačov. Je ťažké si bez nich predstaviť progres a rozvoj v akejkoľvek oblasti.

Keďže sme pochopili dôležitosť počítačov vo vzdelávaní a progrese, rozhodli sme sa, že je to naša povinnosť a záväzok, aby sme študentom na technických školách poskytli základné počítačové vedomosti a zručnosti.

Náš sen vybudovania dobre vybavenej počítačovej učebne pre študentov technickej školy Prathibhodaya bol zrealizovaný z finančnej podpory a spolupráce, ktorú nám poskytli slovenskí darcovia.

Sme šťastní, že technické školy teraz úspešné zaviedli prácu s počítačom do výučby, ktorá prebieha pod dozorom inštruktorov.

Keď študenti zvládnu začiatky, budú mať dobrý základ na ďalšie výpočtové predmety, ktoré sa budú učiť v budúcnosti. Bola to práve Slovenská katolícka charita, ktorá nám dodala sebavedomie, vďaka finančnej podpore na zriadenie počítačovej učebne. Sme Vám všetkých nesmierne vďační za krásnu podporu a rady, ktoré ste poskytli pre počítačovú učebňu našej technickej školy.

Ešte raz Vám ďakujeme. Nech Pán žehná Vás a Vašu prácu svojou hojnou milosťou.

S pozdravom

Páter Gabriel Lopes
Riaditeľ


Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku,  ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške TU. Ďakujeme.

Chcem sa zapojiť

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.