Aktuality

Čo máme nové?

Pitná voda nad zlato pre deti v Sýrii

pridal: charita | dátum: 27. júna 2024 | kategória: Malé projekty

Cieľ projektu: Nákup filtračných zariadení na vodu pre deti v Sýrii
Pomoc sumou: 9 950 €
Detské centrum/organizácia: Humanitárna organizácia Shingala Azad
Dátum: Apríl – máj 2024

Malé projekty Adopcie na diaľku® vznikli, aby sme mohli pomôcť deťom riešiť ich vzdelávanie, chudobu a ťažkosti každodenného života.

Prostredníctvom Malého projektu sme poskytli finančné prostriedky na nákup a inštaláciu filtračných zariadení na vodu pre deti v Sýrii. Tieto deti, prevažne siroty a polosiroty, žijú u svojich príbuzných alebo v náhradných rodinách. Vďaka príspevku bolo možné kúpiť 41 filtračných zariadení pre 240 ľudí.

Projekt sme zrealizovali v spolupráci s humanitárnou organizáciou Shingala Azad, ktorá sa dlhodobo venuje poskytovaniu pomoci ľuďom postihnutých vojnou a konfliktmi, s osobitným dôrazom na pomoc deťom. Riaditeľka tejto organizácie, Šárka Petrová, zdôrazňuje dôležitosť pitnej vody: „Bez prístupu k pitnej vode je ťažké zabezpečiť deťom zdravé prostredie pre rast a vývoj. Vďaka tomuto projektu sa nielenže zlepšili zdravotné podmienky detí, ale aj ich celková kvalita života.“

Tento projekt je viac ako dôležitý pre tých, ktorým pomohol. Prístup k pitnej vode znamená menej chorôb, lepšie hygienické podmienky a vyššiu kvalitu života. Šárka Petrová dodáva: „V mene našej organizácie, ako aj v mene všetkých, ktorým sme mohli zabezpečiť bezproblémový prístup k pitnej vode, by som chcela úprimne poďakovať nielen vám, ale aj všetkým darcom, vďaka ktorým sme dokázali zlepšiť životné podmienky deťom a ich rodinám.“ 

Prostriedky na realizáciu Malých projektov získavame z darov, ktoré nám zasielate cez darcovskú stránku, ako aj z príspevkov darcov zapojených do Adopcie na diaľku®. Pomôcť deťom môžete jednorazovo, príležitostne alebo pravidelne bez akýchkoľvek záväzkov darom v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

CHCEM SA ZAPOJIŤ

a stať sa súčasťou budúcich Malých projektov.